Zoznam tried › Trieda IV.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.KPŠII.AII.BII.CII.DII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Hana Laurová
Zástupca: PaedDr. Svetozár Thomka
Učebňa: II.D
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 24 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Bianka Blahová
2    Adriana Bučkuliaková
3    Marianna Drdáková
4    Daniela Frančeková
5    Renáta Gardianová
6    Alexandra Gašparová
7    Kvetoslava Hájková
8    Ilaria Innocenti
9    Radoslava Kačenková
10    Klaudia Kosmeľová
11    Alexandra Kučerová
12    Karin Kutnárová
13    Lenka Mariašová
15    Janka Mrekajová
16    Terézia Mudríková
17    Natália Očkajáková
18    Michaela Papáková
19    Kristína Parišková
20    Nikola Pašková
21    Alexandra Plutinská
22    Monika Rusková
23    Dária Slovíková
24    Katarína Staníková
25    Soňa Tomašáková

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice