Zbierka školských potrieb pre Slovenskú katolícku charitu - 7.9.2020

   Dňa 7. septembra 2020, t.j. v pondelok, sa na našej škole konala zbierka školských potrieb. Túto zbierku každoročne organizuje Slovenská katolícka charita, ktorá pomáha deťom so sociálne znevýhodnených rodín či detských domovov. Do tejto zbierky sa zapojilo aj pár tried z našej školy – 1.C, 2.B, 2.C, 3.D.  Zbierka sa konala v zasadačke žiackej školskej rady.  Žiačky priniesli pre nich už nepotrebné, ale stále zachovalé peračníky, zošity, perá, pastelky a ďalšie školské potreby, ktoré nepoužívali, ale touto formou im vdýchli nový život, dali im nový rozmer a zmysel. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa do zbierky zapojili a spôsobili veľkú radosť deťom, ktorých rodiny si nemôžu dovoliť ani takéto pre nás úplne samozrejmé veci.

   Emília Kováčová, medailistka ŽŠR

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice