Milí naši bývalí, terajší i budúci učitelia, študenti našej školy i návštevníci tejto stránky, 

postupne si na tomto mieste budete môcť prečítať zaujímavé interview so súčasnými pedagógmi našej školy. Na túto (časovo a gramaticky :) náročnú, ale aj super  úlohu sme sa podujali my, žiaci II. B, a to  v rámci  žurnalistického krúžku a hodín SJL. V rozhovoroch, ktoré budeme postupne pridávať na stránku školy,  sa dočítate veľa zaujímavých  informácií, myšlienok, podnetov, "pikošiek"  od Vašich bývalých, terajších i budúcich  kolegov, učiteľov - priateľov.

Náš "projekt", ktorého vznik bol inšpirovaný významnou udalosťou na našej škole - 150. výročím jej založenia, rozbiehame  dňa 28.3.2022, práve na Deň učiteľov. Aj takto chceme  vyjadriť  VĎAKU našim učiteľom. Prajeme príjemné, veselé i obohacujúce čítanie :)

Vaša II. B

 

Náš učiteľský tím:

Mgr. Viera Bargárová

Mgr. Vladimíra Borievková

Mgr. Marián Čupec, Mgr. Dana Ochodnická, PaedDr. Svetozár Thomka

PaedDr. Katarína Durdíková

Mgr. Emília Javornícka

Mgr. Zuzana Jurečková

Mgr. Alena Kamarýtová

Mgr. Ivana Kamonová

PhDr. Tatiana Krelová

PaedDr. Magdaléna Kremnická

Mgr. Andrea Kršková

Mgr. Hana Laurová

Mgr. Michal Lichner

Mgr. Iveta Marčeková

PaedDr. Eva Mazanová

PhDr. Tatiana Nátherová

Mgr. Lenka Chrobáková Línerová, Mgr.art. Zuzana MikloškováIng. Gabriela Rafajová

RNDr. Marieta Pišková 

Mgr. Jakub Strečanský 

PaedDr. Slávka Sudorová 

Mgr. Andrea Štefková 

Mgr. Ľubomíra Tumová 

Mgr. Tomáš Urík 

Mgr. Viera Weissová 

Mgr. Natália Zajacová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice