• Oznam pre zákonných zástupcov žiakov školy, ktorí darovali 2% dane

  Žiadam zákonných zástupcov žiakov, ktorí darovali 2% dane a neodovzdali doklady o darovaní na daňovom úrade, aby tieto doklady poslali do školy prostredníctvom svojich detí dňa 30.6.2020. Rada RZ zabezpečí distribúciu týchto dokladov na príslušné daňové úrady.

  Za všetky príspevky na podporu školy Vám ďakujem.

  Ing. Katarína Hanková, R. Š.

 • Oznam pre žiakov školy a zákonných zástupcov

  Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu súvisiacu s COVID 19 oznamujeme žiačkam, že dňa 30.6.2020 sa učebnice odovzdávať nebudú. Žiačky si prevezmú iba koncoročné vysvedčenie. Príchod do školy je 8.30 hod.

  Pri príchode do školy sa žiačky zhromaždia na nádvorí školy podľa tried, kde odovzdajú triednym učiteľom Vyhlásenie o ich  zdravotnom stave a následne pod dozorom triedneho učiteľa sa presunú do kmeňovej triedy určenými vchodmi:

  1. ročník – hlavný vchod,

  2. ročník bočný vchod naľavo od hlavného vchodu 

  3. ročník bočný vchod napravo od hlavného vchodu.

  Žiadame žiačky, aby do školy prišli s ochrannými rúškami, pri vstupe si vydezinfikovali ruky a doniesli si každá vlastné pero na podpísanie prevzatia vysvedčenia.

  Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy

 • Zverejnenie 100-percentnej naplnenosti

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY pre žiakov školy

  Oznamujeme žiačkam, ktoré majú záujem o potvrdenie o návšteve školy alebo si chcú potvrdiť tlačivá na preukážky, že každý pondelok a stredu v čase od 8:30 do 12:00 (do 24.6.2020) si ich môžu prísť prevziať do školy. Potvrdenia budú vybavovať na vrátnici školy. Potvrdenia poštou neposielame. 

  Ing. Katarína Hanková, R. Š.

 • Oznam pre žiakov školy a rodičov

    Riaditeľstvo Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach oznamuje rodičom a žiakom školy, že v 2. polroku školského roka 2019/2020, v dôsledku mimoriadnej situácie, nebudú na vysvedčení hodnotené známkou nasledovné vyučovacie predmety: Výtvarné techniky, Pohybová kultúra, Kreatívna hudobná výchova, Cvičenia zo slovenského jazyka, Cvičenia z anglického jazyka, Cvičenia z nemeckého jazyka, Seminár zo psychológie, Seminár z pedagogiky a Geografia.

  Pri týchto vyučovacích predmetoch budú mať žiačky na vysvedčení uvedené: absolvoval, avšak iba vtom prípade, ak žiačky splnia kritériá absolvovania určené vyučujúcimi týchto predmetov.V opačnom prípade bude uvedené pri predmete neabsolvoval.

  Na základe toho žiadame žiačky, aby pristupovali  k štúdiu a plneniu si svojich školských povinností zodpovedne tak pri klasifikovaných ako aj neklasifikovaných predmetoch.

 • Pre rodičov a priaznivcov školy ... 2% DzP

  Oznamujeme rodičom a priaznivcom školy, že z iniciatívy rodičovského združenia vzniklo občianske združenie Vzdelanie je základ budúcnosti, ktoré sa zaregistrovalo do registra určených právnických osôb pre príjem 2% z DzP.

  Na základe toho Vás chceme požiadať o darovanie 2% DzP.

 • V týždenníku MY TURČIANSKE NOVINY písali

  Dvakrát do roka INECO (mimovládna nezisková organizácia) vydáva rebríček najúspešnejších slovenských gymnázií, základných a stredných odborných škôl.  V aktualizovanom rebríčku sa naša škola SOŠP Turčianske Teplice umiestnila na 1.mieste spomedzi stredných odborných škôl v regióne Turca a na 86. mieste spomedzi 355 slovenských škôl.

 • Oznam pre absolventov školy

  Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice