Odbor školstva a športu ŽSK informuje

sme
aj na

Vstup do E-TEST

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice
    SNP 509/116, 03914 Turčianske Teplice
  • 043/492 27 70, 0905 668 917

Tu sme na mape

OSLAVOVALI SME

OSLAVOVALI SME
ALMA MATER MIA
 Pozrite si videoklip vytvorený 
 pre našu oslávenkyňu
 pri príležitosti  jej 150. narodenín
J. Dvorský - Premeny učiteľského vzdelávania v Hornom Turci
Kniha vznikla pri príležitosti
150-tého výročia založenia školy
ALEJA SPOMIENOK
 Ročenka 2020/2021 - 
venovaná 150-tému výročiu
založenia školy

ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

 

Noc v škole 2024

PREHLIADKA 

 TALENTOV 2024

 Vianočný
 koncert
 2023

 

 

Rozlúčka 2023

 

 

DOD 2023

 

oslava
Dňa študentov
2022

menšie rozlíšenie

Návšteva
v DSS TR
10.11.22

 

ZRODENIE 
HVIEZD
Nahrávanie videa
MAMA MIA
máj 2022

 

MAMA MIA
k 150. výročiu 
školy
máj 2022

 

 

Rozlúčka s maturantkami      - máj 2022

 

Týždeň odbornej praxe    - trieda III.B    máj 2022

 

 

Rozlúčka s maturantami 2020

 

 

Červené stužky 2019

 

 

Deň otvorených dverí 2018 a 2019

 

V Domove dôchodcov 2019

 

Keď na škole horelo 2019

 

Noc v škole 2019

 

Karneval 2019

 

 

Súťaž "Krása života" 2018

 

Na hodine HNN

 

 

Projekt "Cesta okolo sveta" 2018

 

Praktické maturitné skúšky 2015

 

Oslava 1. mája 2015

 

Rozlúčka s maturantami 2015

 

Projekt "Modrý gombík" 2014

 

Projekt "Obleč svoju Európu" 2015

 

Nahrávanie CD Krása z Prameňa 2015

 

Projekt "V riši filmov" 2017

 

Projekt "Žabák" 2015

 

Pesničky pre Mikuláša

 

Tvorivé dielne

 

 

Vianočný koncert

 

Vianočný punč

 

Oznamy

Aktuality

    Dňa 9. apríla sme sa my, žiačky 2.A a 2.B triedy, zúčastnili exkurzie vo Zvolene. Za pekného počasia sme sa dostali na Zvolenský zámok, kde nás privítala milá pani, ktorá nás po celý čas sprevádzala. Dozvedeli sme sa od nej niečo o histórii aj o umení. Obohatené sme boli aj o pohľad na zaujímavé obrazy a sochy, ktoré sme si mohli pozrieť v priestoroch hradu. Bol to deň plný nových poznatkov, zážitkov...

   "Učiteľ je kompasom, ktorý v deťoch aktivuje magnety zvedavosti, poznania a múdrosti. " Ever Garrison.
  Deň učiteľov je sviatok, kedy si pripomíname, koľko úsilia a nádeje do nás naši mentori vkladajú. Po trochu oneskorenej oslave, kvôli organizačným záležitostiam, sme sa rozhodli tento sviatok osláviť veľkým poďakovaním pedagogickým, ale aj nepedagogickým zamestnancom našej školy.

  Namiesto skorého vstávania do školy, cesta vlakom. Narozdiel od bežného vzdelávania v laviciach, učenie sa vďaka filmovej premiére o školstve. Aj tak vyzeral štvrtok 7.3.2024 pre žiačky 2.C a 2.D.
   Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Europe Direct Žilina a Europe Direct Žilinský kraj si pripravili pre stredoškolákov film z nemeckého prostredia, ktorý sa snaží diskutovať o pravde a spravodlivosti medzi učiteľmi na školách. 

   V dňoch 26. – 27. marca 2024 sa na našej škole uskutočnilo podujatie Noc v škole. Tohtoročná noc sa niesla v téme filmovej série Harry Potter. Na tomto podujatí sa mali možnosť  zúčastniť žiaci 4. a 3. ročníkov, ktorí svoju účasť nahlasovali do stanoveného termínu predsedníčke školského parlamentu Alexandre Marčičiakovej. Kvôli veľkému záujmu štvrtákov sa tretiakom neušlo už žiadne miesto, ale budeme na nich prioritne myslieť pri organizovaní júnovej Noci v škole! Po naplnení voľných miest sa dňa 22.3.2024 cez veľkú prestávku uskutočnilo stretnutie s účastníkmi v starej telocvični, na ktorom im pani koordinátorka školského parlamentu Mgr. Natália Zajacová podala relevantné informácie k technickej stránke podujatia. 

Pozrite si aj video z akcie

Pozrite si aj fotogalériu NOC V ŠKOLE 2024

Možno sú to pre niekoho len vymeškané dni v škole, no pre nás sú to nové skúsenosti!
   Dňa 19.3.2024 sme sa na Strednej športovej škole v Žiline, ako členky kolégia Zelenej školy, mali možnosť zúčastniť inovatívneho stretnutia stredných škôl v ŽSK, ktorého hlavným cieľom bolo predstaviť návrhy žiakov na inováciu školy. Najskôr sa nám predstavili študenti hosťujúcej školy, ktorí nám ukázali aj názornú ukážku športového tréningu, kedy sme mali možnosť vyskúšať si zahrať aj pingpong so študentmi.

  Blížia sa najkrajšie sviatky jari  - Veľká noc. Dňa 26.3.2024 sa v našej školskej knižnici rozpútala krásna veľkonočná nálada. Pozvanie prijali dve triedy z MŠ Dolná Štubňa spolu zo svojimi pani učiteľkami.  Veková kategória detí bola rôzna. Malé deti vo veku od 2,5r - 4 roky a väčšie deti vo veku 5-6 rokov. Školskej akcie sa zúčastnili žiačky - Nataška Kampošová I.A, Maxima Anna Madleňáková I.A, Barborka Skokanová I.A, Sárka Pašková I.A, Anetka Maceková I.A a Adelka Škrovánková III.A. Dievčatá si pripravili program pre obidve triedy. 

  Zvyky, tradície, obyčaje či rôzne obrady vždy boli súčasťou našej minulosti. Jedným zo zvykov, ktorý má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny - slamenej figuríny odetej do ženských šiat.

  Preto sme my, dievčatá z 3.D triedy, deťom z materskej školy v Dolnej Štubni chceli tento zvyk ukázať a preniesť ich aspoň na chvíľku do minulosti. 

   Dňa 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo podujatie Knihomoľňa, už tradične spojené s marcom ako mesiacom knihy a čítania. Do tohto podujatia sa mohli zapojiť žiaci aj učitelia. Náš školský parlament na tento deň vymyslel aktivitu pre žiakov, v ktorej mali vymyslieť a vytvoriť obálku na knihu vystihujúcu ich triedu.

   V deň 15. marca 2024 sme sa zapojili do osláv EuDaMus – Európskeho dňa  hudby na školách. Ústrednou témou tohtoročných osláv bolo: Unique and united in music (Jedineční a jednotní v hudbe) v  hudobnej a výtvarnej produkcii detí, žiakov a študentov.

  Dňa 1.3.2024, sa v koncertnej sieni SOŠ pedagogickej sa uskutočnilo podujatie ,,PREHLIADKA TALENTOV“ , vokálno-inštrumentálne interpretačné podujatie. Do súťaže sa prihlásilo 22 záujemcov. Študentky, ktoré sa prezentovali  v inštrumentálnej a vokálnej sekcii, hodnotila odborná hodnotiaca porota.

Pozrite si aj video - zostrich vystúpení

Pozrite si aj fotogalériu PREHLIADKA TALENTOV 2024

„Niekde medzi spodnou časťou výstupu a vrcholom sa nachádza odpoveď na záhadu, prečo lezieme.“ – Greg Child

Tento článok sa mi žiadal začať citátom už len z toho dôvodu, že hory sú pre nás miestom relaxu, kreativity či obyčajného zamýšľania sa nad životom. Teda aspoň vo mne to evokujú. Keď kráčam na vrchol nejakej hory, premýšľam. Len kráčam a uvažujem. A čerstvý  vzduch mi otvára myseľ. Štebot vtákov, slnečné lúče v lícach, šum lístia a zrazu som nad oblakmi. Voľná ako vták.

   Dňa 5. 3. 2024 žiaci tretích ročníkov navštívili Banskú Bystricu. Študenti konzervatória pripravili pre žiakov SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach výchovný koncert, kde predstavili rôzne hudobné nástroje, činnosť tanečného, speváckeho, hudobno-dramatického odboru. Okrem praktických ukážok a vystúpení, sa žiaci SOŠ oboznámili so stavbou, farbou zvuku, využitelnosťou v rôznych hudobných žánroch jednotlivých hudobných nástrojov a osobitosťami umeleckej interpretácie.

     Keď sme hľadali, aké meno si zvolí naše hnutie, vybrali  sme si písmeno „R“, čiže „eRko“
   Písmenom „R“ sa začína slovo RADOSŤ a o to vlastne ide. Pomôcť deťom rásť v radosti. Týmito slovami predstavila Mgr. Monika Vojtašáková žiačkam 2. ročníka poslanie a aktivity Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Deti prichádzajú na stretko a zažívajú ho ako otvorené spoločenstvo, ako bezpečné prostredie ale najmä, ako miesto svojho osobného rastu.

   Valentín je sviatok lásky, kedy si ľudia pripomínajú, ako sa majú radi, ukazujú naviac, ako toho druhého milujú. Tento deň sa väčšinou spája s láskou partnerskou medzi mužom a ženou. Keďže my sme prevažne dievčenská škola, poňali sme Valentín ako sviatok priateľstva, lebo v dnešnej dobe je veľmi ťažké nájsť skutočného priateľa.
   Tak ako väčšina ľudí slávi Valentín 14. februára, ani naša škola nebola výnimkou. Červená a rúžová sú preň priam typickými farbami, a preto sme sa väčšina obliekli ako také sladké cukríky.

 

   Dňa 8.2 2024 konečne nastal deň, kedy sa trieda 3. B s pani učiteľkou Tatianou Nátherovou vydala za deťmi materskej škole na dlho očakávaný karneval. V kultúrnom dome v Diviakoch sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Krásne masky, do ktorých sa deti obliekli a naše cigánky, ktoré si pripravili pútavý program pre deti, si atmosféru užívali. Deti sa v maskách hrali, tancovali a zabávali, pre deti sme mali pripravené tanečné a spevácke vystúpenie. Pani učiteľky si pre nás prichystali občerstvenie a celá táto akcia sa niesla v duchu príjemnej atmosféry. Po programe sme mali voľnú zábavu,

Dňa 8.2.2024 si trieda III.D pripravila krátky folklórny program o fašiangoch pre našich najmenšich kamarátov v materskej škôlke v Dolnej Štubňi. Počas celého programu nás sprevádzali skvelé moderátorky Diana Nechalová a Sára Mikulínová. Nesmeli v ňom chýbať krátke ukážky o tradíciach a o tom ako to kedysi na fašiangoch bývalo. Zahrnutá bola aj krátka ukážka tanca v podaní Timei Štrbovej a Zuzky Ponekovej. Spoločne s pani profesorkou Hufkovou si pre deti pripravili malé občerstvenie, ktoré zahŕňalo klobásu či vajíčka, chlebík a ručné napečené šišky s domácim čučoriedkovým džemom.

   Každý z nás by možno chcel precestovať svet. A ak nie svet, tak aspoň nejaké krajiny. Zistiť ich kultúru, ochutnať tradičné jedlo, vypočuť si ich hudbu, spoznať životný štýl a nastavenie miestnych ľudí. Európa je úžasný kontinent s množstvom zaujímavých krajín, a preto sme sa opäť tento rok na ňu zamerali v našom celoškolskom projekte Spoznaj svoju Európu, ktorý sa uskutočnil 30.1.2024. Síce sme hranice Slovenska neprekročili, no za jeden deň sme videli pätnásť európskych krajín, mnoho z nich dosť neznámych. Určite sa pýtate, ako je to možné? Vravíte si, veď to sa nedá! Ale ja vás presvedčím, že dá.

  V materskej škole sa každoročne očakáva významná udalosť - karneval! Je to jeden z tých dní, kedy sa deti a pani učiteľky spoločne zahrajú, zatancujú a obliekajú do farebných a zábavných kostýmov. Karneval, ktorý si dievčatá z 3.A pripravili v materskej škole na Horných Rakovciach bolo to viac ako len podujatie, bola to príležitosť na radosť a spoločnú zábavu.

   Deň 7. február sa v našej škole niesol v znamení recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín a Štúrov pamätník (prednes poézie a prózy pre deti a mládež). 52 zúčastnených súťažilo v dvoch kategóriách – poézia,  próza.Pred odbornou porotou, zloženou zo slovenčinárok školy, zazneli ukážky zo zaujímavých literárnych diel našich i zahraničných spisovateľov. Básne striedali úryvky z románov, poviedok, esejí. Žánrová a interpretačná pestrosť a výborné výkony recitátorov  sťažili porote výber tých najlepších.

   Dňa 2.2.2024 sme otvorili brány školy pre všetkých, ktorí majú záujem o získanie miestenky na vzdelávanie na našej škole v odbore učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Učitelia a žiačky pripravili pre záujemcov, ich rodičov a rodinných príslušníkov Deň otvorených dverí, plný zaujímavých aktivít.
  Všetci uchádzači mali m
ožnosť navštíviť prezentácie predmetov, z ktorých budú preverované ich schopnosti na talentovej prijímacej skúške (jazykové/hudobné/výtvarné/pohybové schopnosti). Taktiež mali príležitosť oboznámiť sa s obsahovou náplňou niektorých ďalších predmetov - odborná prax, tvorivá dramatika, anglický jazyk a tiež sa  im predstavil Školský parlament so svojou činnosťou.

Pozrite si  aj videa: 

Hudobné schopnosti:
  Krátky zostrih

Pohybové schopnosti: (uvádzame zostavy pre inšpiráciu)
  Krátky zostrih
 Zostava1 (precvičuje majsterka sveta v discodance Alžbetka Hlavňová)
  Zostava2

  Zostava3

Anglický jazyk:
  Pesnička

  Po náročnom dni v škole 1. februára, počas ktorého prebiehal projekt Spoznaj svoju Európu, ktorý vymyslel a zrealizoval náš školský parlament, sme sa my, jeho členovia, rozhodli trochu uvoľniť pri veľmi príjemnom predstavení DOMA-VŠADE-DOBRE-NAJLEPŠIE. Tento úctyhodný kúsok sa podarilo odohrať hercom zo Slovenského komorného divadla v Martine. 

  V kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach, nás svojou návštevou poctila pani veľvyslankyňa Indie. Našu školu reprezentovali tri druhácke triedy a okrem nás sedeli v hľadisku študenti gymnázia a žiaci ZŠ. Atmosféra bola uvoľnená a po pár základných informáciách o krajine, nasledovali odpovede na otázky nás, mladých ľudí. Pýtali sme sa najmä na školstvo alebo spoluprácu so Slovenskom. Odpovedala pozitívne, spolupráca týchto dvoch štátov je kladná už len z toho dôvodu, že medzi nami nie sú žiadne spory. Taktiež nás, aj vzhľadom k našej veľkosti, berú ako partnera a samostatnú demokratickú krajinu, od ktorej sa aj obyvatelia Indie môžu niečo nové priučiť. Samotná India je však veľmi vyspelý štát a čo sa týka ekonomiky, je na piatom mieste svetového rebríčka.

    Blíži sa obdobie Fašiangov, čas radosti, zábavy, hojnosti. Po dedine počuť smiech, spev, krásne tóny, ktoré vydávajú husle s harmonikou. Vidieť sprievod ľudí oblečených v kostýmoch a maskách ako vítajú Fašiangy.  A tak sme si takúto fašiangovú zábavu urobili aj my, v našej školskej knižnici. Dňa 26.1.2024 navštívili našu knižnicu žiaci z MŠ školská, pod vedením pani učiteľky Elenky Kubíkovej, dozvedeli sa o tom aj šašo (Veronika Ponechalová trieda: III.B), princezná (Emka Masná trieda: III.A) a povedali to aj svojim kamarátom ( Sárke Kozmanove trieda: III.A), (Kristínke Gaššovej trieda I.D) a (Adelke Škrovánkovej).

  Fašiangy sú obdobie, kedy človek nemusí zodpovedať stereotypom dnešnej doby, môže si nasadiť masku, byť sám sebou a poriadne sa zabaviť. Presne o to išlo aj nášmu parlamentu, ktorý ohlásil Fašiangy na škole. Úlohou každého, kto sa chcel zapojiť, bolo vymyslieť si a prísť v daný deň do školy vo svojej maske, pričom mal možnosť súťažoť o výherné pozície.
   Deň 23.január 2024 nebol obyčajný deň. Škola žiarila farbami, pestrými kostýmami, radosťou a pohodou. 

Pozrite si aj video

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

   Dňa 17. januára 2024 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Za našu školu sa okresného kola zúčastnila Sabina Štetková (IV.A). Súťažiaci absolvovali test, v ktorom museli obhájiť svoje znalosti z gramatiky a lexikológie a zručnosti v počúvaní a čítaní s porozumením. Nasledovala ústna časť – opis obrázkov a hranie rolí. Naša študentka Sabina Štetková získala najvyšší počet bodov a úspešne postúpila do krajského kola!
   Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

Náš vodca

To, aký máme pohľad na svet a spoločenské problémy v ňom, nám menia rôzne podnety, ktoré nás v živote obklopujú. Môže to byť napríklad aj film  Náš vodca, ktorý sme napäto sledovali na hodine občianskej náuky s pánom profesorom Uríkom.
   Témou filmu je neškodný projekt stredoškolského profesora pod názvom Diktatúra. Profesor sa snaží študentom priblížiť,  ako vyzerá vládna forma diktatúry. 

Na nový rok si väčšina ľudí dáva množstvo predsavzatí a cieľov. Niektorí ich splnia, niektorí čiastočne, no niektorí ich opäť nesplnia. Dávajú si ich práve preto, lebo nový rok sa im spája so začiatkom niečoho nového, krajšieho, lepšieho.
Náš školský parlament sa rozhodol hneď po nástupe do školy po vianočných prázdninách 9.1.2024 zavinšovať úprimné želania všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy v podobe vlastnoručne vyrobených pohľadníc, ktoré sme každému doručili osobne v dobrej nálade, s úsmevmi na tvárach v sprievode príjemnej hudby. Chceli sme vytvoriť atmosféru šťastia, lásky a pohody,...

   

    Deň 22.12.2023 bol posledný vyučovací  deň v starom roku. Rozlúčili sme sa s ním s vianočnou náladou. Deň sme zahájili vianočným koncertom, ktorý pripravili talentované žiačky pod vedením svojich učiteľov. Tvorivé žiačky mali príležitosť predať za symbolickú cenu svoje výrobky na vianočných trhoch. Ďalšou príležitosťou pre tvorivisť našich žiakov boli vianočné dielne, kde si žiačky mohli vyrobiť vianočné ozdoby a darčeky pre svojich milých a blízkych a tiež pokúsiť sa vykrútiť hlinené nádoby. No a ku rozlúčke so starým rokom určite patrí aj teplý vianočný punč, ktorý pre učiteľov a žiakov školy pripravil ŠP.

  Školské kolo 26. ročníka Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo 7. 12. 2023. Záštitu nad olympiádou, podobne ako po minulé ročníky, opätovne prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

   Žiačky spolu so svojimi učiteľkami Zuzanou Mikloš-kovou Mischurovou, Annou Čičmancovou a Dagmar Strme-ňovou pripravili pre detičky z MŠ a žiakov z ŠKD ZŠ na Školskej  v Turč. Tepliciach krátky program pod náz-vom Čaro dávnych tradícii, v ktorom priblížili slovenské  tradície počas Adventu. 

 

   Na Školskom internáte sa so starým rokom rozlúčili excelentne - Zimnou slávnosťou, na ktorej vystúpili jednotlivé výchovné skupiny s programom. 

   Deň 14. december 2023 bol dôležitý pre naše študentky, ktoré si chceli overiť svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry.  Šikovné dievčatá sa pustili do plnenia troch disciplín:

  Vo štvrtok 14. decembra 2023 sa štyri členky nášho parlamentu, Alexandra Marčičiaková, Natália Ďaďová, Klaudia Elizabeth Kevešová a Elizabeth Behan, zúčastnili na úvodnom stretnutí k nastaveniu Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji na SOŠ elektrotechnickej, ktorá na tento účel poskytla svoju aulu. Po oboznámení s programom stretnutia a krátkom úvode pani Gajdárovej, v ktorom predstavila hostí i vedúcu odboru školstva pani Abrmanovú, prišiel poslanec za VÚC i mesto Žilina, pán Denis Cáder, ktorý nám porozprával o jeho predchádzajúcom pôsobení v mestskom i krajskom mládežníckom parlamente, o úspešných podujatiach, ktoré sa mu s priateľmi podarilo uskutočniť a o tom, ako ho táto skúsenosť inšpirovala pre súčasné povolanie.

Z výstavky metodiky výtvarnej výchovy

Téma: voľné interpretácie umeleckých diel ako bola Aténska škola.

Vytvorili ich žiačky II.A a II.B triedy.

 

 Pozrite si galériu fotografií 

(kliknutím na obrázok)

  Dňa 13.12. 2023 zavítali do školskej knižnice deti z MŠ Školská pod vedením svojej pani učiteľky Elenky Kubíkovej. Dozvedel sa o tom Mikuláš (Janka Králiková z II.B) a prišiel aj so svojou družinou (Miška Zaťková z II.B, Kristínka Gaššová z I.D, Tatiana Fáblová zo IV.D). Spoločne si všetci zatancovali a nakoniec rozdali deťom sladkú odmenu. 

  Podvečer 5. decembra sa neoddeliteľne spája s radostným očakávaním Mikuláša, rozžiarenými očami detí a sladkosťami, ktoré poslušní drobci celý rok poctivo očakávajú. Často však zabúdame na tých najstarších, ktorí sa taktiež dokážu tešiť z maličkostí ako deti. Preto ráno 5.12.2023 bol pre dievčatá zo školského parlamentu a žiačok 2.A veľmi dôležitý. Spoločne sme sa stretli o 7:45 v škole, aby sme si ešte poslednýkrát prehrali mikulášske piesne a zobrali so sebou kostýmy, ktoré mali byť našou druhou tvárou rozdávajúcou šťastie a lásku. Pod dozorom pani koordinátorky Mgr. Natálie Zajacovej sme sa v mrazivej zime pobrali do DSS v Turčianskych Tepliciach, roztopiť srdcia plné samoty.

   Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým by bolo vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi robiť svet krajším, milším a ľudskejším. Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 je priestor, kde práve týmto ľuďom svoju pozornosť, vďačnosť a úctu môže vyjadriť skupina obyvateľov, či organizácia zo Žilinského kraja.
   Dňa 7.12.2023 sme sa vybrali na podujatie, ktoré je venované dobrosrdečným a aktívnym ľuďom a organizáciám. Viac ako 120 účastníkov z celého kraja sa stretlo v Martine na Oceňovaní aktívneho občianstva a ľudskosti 2023 pod záštitou županky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 

 Počas minulého týždňa sa na našej škole uskutočnil teambuilding prvákov. Celý deň sa viedol v pozitívnej nálade. Hneď z rána sme si zahrali pohybové hry na prebratie, ktoré sa zdali zo začiatku jednoduché, no opak bol pravdou. Keď nám povedali, že nasledujúca aktivita sa bude týkať spoznávania sa, tak sme nechápali ako sa po troch mesiacoch môžeme ešte viac spoznať. No všetci sme boli prekvapení z toho, koľko vecí o sebe ešte nevieme. Napríklad to, že v núdzovej situácií sa vieme celá trieda spojiť a spolupracovať, tak aby sme dosiahli skvelý výsledok, ktorý sme následne dosiahli v ,,60-minútovke­­“. 

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary…

a že to tak naozaj je, sa presvedčili deti v materskej škole v Horných Rakovciach. V stredu 6.12.2023 si dievčatá z 3.A pripravili Mikulášsky program pod vedením pani učiteľky Tumovej a Shabetia. Deti si užívali vystúpenie a s nadšením čakali na Mikuláša a jeho balíčky. V triede zazneli známe Vianočné a Mikulášske piesne doplnené hrou na klavír, na husle, flaute a gitare. Na záver programu si deti užili Mikulášsku diskotéku.

   Aj tento rok všetky deti z Materskej školy v Diviakoch s napätím očakávali, či ich navštívi Mikuláš. Zhromaždili sa v jednej triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. . Keď zvonček konečne zaznel, do triedy vstúpil Mikuláš, anjeli a čerti v podaní 3.B, ktorí predviedli deťom scénku, tanečné vystúpenie, hudobno – pohybové hry a spoločne spievali vianočné piesne.

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice