Odbor školstva a športu ŽSK informuje

Vstup do E-TEST

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice
    SNP 509/116, 03914 Turčianske Teplice
  • 043/492 27 70, 0905 668 917

Tu sme na mape

OSLAVOVALI SME

OSLAVOVALI SME
ALMA MATER MIA
 Pozrite si videoklip vytvorený 
 pre našu oslávenkyňu
 pri príležitosti  jej 150. narodenín
J. Dvorský - Premeny učiteľského vzdelávania v Hornom Turci
Kniha vznikla pri príležitosti
150-tého výročia založenia školy
ALEJA SPOMIENOK
 Ročenka 2020/2021 - 
venovaná 150-tému výročiu
založenia školy

ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

 

Rozlúčka 2023

 

DOD 2023

 

oslava
Dňa študentov
2022

menšie rozlíšenie

Návšteva
v DSS TR
10.11.22

 

ZRODENIE 
HVIEZD
Nahrávanie videa
MAMA MIA
máj 2022

 

MAMA MIA
k 150. výročiu 
školy
máj 2022

 

 

Rozlúčka s maturantkami      - máj 2022

 

Týždeň odbornej praxe    - trieda III.B    máj 2022

 

 

Rozlúčka s maturantami 2020

 

 

Červené stužky 2019

 

 

Deň otvorených dverí 2018 a 2019

 

V Domove dôchodcov 2019

 

Keď na škole horelo 2019

 

Noc v škole 2019

 

Karneval 2019

 

 

Súťaž "Krása života" 2018

 

Na hodine HNN

 

 

Projekt "Cesta okolo sveta" 2018

 

Praktické maturitné skúšky 2015

 

Oslava 1. mája 2015

 

Rozlúčka s maturantami 2015

 

Projekt "Modrý gombík" 2014

 

Projekt "Obleč svoju Európu" 2015

 

Nahrávanie CD Krása z Prameňa 2015

 

Projekt "V riši filmov" 2017

 

Projekt "Žabák" 2015

 

Pesničky pre Mikuláša

 

Tvorivé dielne

 

 

Vianočný koncert

 

Vianočný punč

 

Aktuality

 Počas minulého týždňa sa na našej škole uskutočnil teambuilding prvákov. Celý deň sa viedol v pozitívnej nálade. Hneď z rána sme si zahrali pohybové hry na prebratie, ktoré sa zdali zo začiatku jednoduché, no opak bol pravdou. Keď nám povedali, že nasledujúca aktivita sa bude týkať spoznávania sa, tak sme nechápali ako sa po troch mesiacoch môžeme ešte viac spoznať. No všetci sme boli prekvapení z toho, koľko vecí o sebe ešte nevieme. Napríklad to, že v núdzovej situácií sa vieme celá trieda spojiť a spolupracovať, tak aby sme dosiahli skvelý výsledok, ktorý sme následne dosiahli v ,,60-minútovke­­“. 

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary…

a že to tak naozaj je, sa presvedčili deti v materskej škole v Horných Rakovciach. V stredu 6.12.2023 si dievčatá z 3.A pripravili Mikulášsky program pod vedením pani učiteľky Tumovej a Shabetia. Deti si užívali vystúpenie a s nadšením čakali na Mikuláša a jeho balíčky. V triede zazneli známe Vianočné a Mikulášske piesne doplnené hrou na klavír, na husle, flaute a gitare. Na záver programu si deti užili Mikulášsku diskotéku.

   Aj tento rok všetky deti z Materskej školy v Diviakoch s napätím očakávali, či ich navštívi Mikuláš. Zhromaždili sa v jednej triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. . Keď zvonček konečne zaznel, do triedy vstúpil Mikuláš, anjeli a čerti v podaní 3.B, ktorí predviedli deťom scénku, tanečné vystúpenie, hudobno – pohybové hry a spoločne spievali vianočné piesne.

Popri tom, ako sa u nás v škole rozdávali červené stužky, sa malá partička zložená z troch parla-menťáčiek a pani koordi-nátorky, vybrala na konfe-renciu do Žiliny. Natália Halúsková, Alžbeta Mészá-rošová a Aneta Duchoňová spolu s Mgr. Natáliou Zajacovou zavítali do priestorov Mestského úradu v Žiline, kde sa pod záštitou Gymnázia sv. Františka s Assisi konal už 17. ročník celoslovenskej kam-pane Červených stužiek - boja proti AIDS.
  Už pri vstupe na mestský úrad sme si pri prezenčných listinách nechali pripnúť červené stužky, symbol solidarity, a s nadšením si vzali informačný letáčik, ktorý s nami putoval do obrovskej konferenčnej miestnosti v priestoroch úradu. 

  Piatok 1. decembra 2023 sa študenti našej školy obliekli do červených odevov, aby si pripomenuli významný svetový deň boja proti chorobe AIDS a HIV a zároveň vyjadrili solidaritu so všetkými trpiacimi týmto ocho-rením.

  Školský parlament sprí-jemnil tento deň študentom už pri príchode do školy, kde jeho členky s radosťou rozdávali červené stužky symbolizujúce našu jednotu v boji proti tejto vážnej chorobe. Študenti sa zastavovali, výmenou úsmevov vyjadrovali svoju podporu a z pozadia dotvárala atmosféru príjemná hudba.

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D - sa uskutočnilo v piatok 24. novembra 2023. Súťaže sa zúčastnilo 22 študentiek a 1 študent našej školy. Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti na účastníkov čakalo počúvanie s porozumením, práca s neznámym textom a gramaticko-lexikálny test. Po krátkej prestávke nasledovala ústna časť pozostávajúca z opisu a porovnia obrázkov a zo situačnej úlohy. 

  Už prešiel nejaký ten piatok, odkedy sa členovia Školského parlamentu pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach (ŠP) vrátili zo školenia pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja (neskôr ako RMŽK) s cieľom využiť nadobudnuté poznatky pre zlepšenie vzájomných vzťahov. Školenie v martinskej Čiernej pani nám poskytlo nový rozhľad a vedomosti v písaní a realizovaní projektov, ktoré neskôr môžeme využiť aj v profesijnom živote, nie len na škole. Vďaka RMŽK sme si ešte v septembri spravili predstavu o cieli nášho projektu, dostali sme vzor, ako vyplniť administratívu a aj rozpočet, ktorý nám pomohol odraziť sa a zabezpečil výstup, ktorý sme zrealizovali 16. 11. 2023 v priestoroch nášho internátu.

  V dňoch 28. 11. 2023 - 30. 11. 2023 prebiehali v priestoroch knižnice Vianočné tvorivé dielne, do ktorých sa zapojili návštevníčky knižnice. Úlohou dievčat bolo vymyslieť originálnu vianočnú ozdobu, či už to bude ozdoba na stromček, alebo ju budeme môcť použiť ako dekoráciu na stôl.

  Každý z nás má v skrini také to miesto, kde si odkladá nenosené kúsky... No raz za čas treba toto miesto upratať a ak by ste chceli byť ešte k tomu aj eko, existuje tu jedna možnosť... Nepoužívané veci sa dajú ľahko využiť druhýkrát, môžu nájsť miesto v novej skrini...
  Práve preto sme sa vám my, Zelená škola, rozhodli vytvoriť akciu, tzv. upcycling. Teda po našom, burzu! Mali ste možnosť načrieť do zákutia knižnice, no pre tentokrát nie do deja knihy, no do deja našej burzy. Sme taktiež veľmi rady, že ste prišli v hojnom počte a dali ste veciam druhú šancu! Veríme, že vám poslúžia v šatníku  a s radosťou ich využijete... 

  Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Zvolen v rámci projektu LESU ZDAR – lesná pedagogika pre stredné školy organizovalo  22.10.2023 stretnutie študentiek 3. ročníka Strdnej pedagogickej školy Turčianske Teplice.
  V spolupráci so štátnym podnikom LESY SR, LS Martin sa v Kantorskej doline pri Sklabinskom Podzámku stretlo 22 študentiek s lesníkmi, aby im v rámci pokračovania projektu  - 2. deň s lesníkom predstavili prácu lesníka v reálnom prostredí lesa, o ktorý sa stará. Zámerom bolo aj poskytnúť možnosť vyskúšať si niektoré lesnícke činnosti pod dohľadom garanta projektu Dariny Výbohovej.

  I participated in a non-formal educational process between the dates 21.10.- 28.10.2023, which was focused on digital and graphical skills. We learned about visual thinking and more effective ways of communication on how to reach younger audiences with more simplicity and precision.
  The project was situated in Romania, in a small peaceful village surrounded by the beautiful nature of Valea Doftanei. It was made by the organization Together Romania, and it’s all about reaching the youth and improving our skills so we can transport our newfound knowledge to others and help them with self-improvement. It is a great opportunity to find out more about cultures through ”Intercultural evenings” and explore the differences but also the similarities between every participating country. 

  Jeden z mnohých sychravých utorkov bol niečím iný, výnimočný. 14. november sa vyzna-čoval absenciou 4.B a 4.C na chodbách, inak vždy živej školy. Avšak ne-flákali sme sa, vycestovali sme za hranice Slovenska, spoznať bližšie život Jána Amosa Komenského, vý-znamného pedagóga a osobnosť dejín, do Uher-ského brodu.
  Naša cesta sa začala o 6:30, ešte za tmy, keď sme si zaželali dobré ráno s pani učiteľkami Náthe-rovou a Krelovou, ktoré nám robili ochotný do-provod.
  Dve hodiny cesty sa niesli v pokojnom duchu a atmosfére plnej otázok, čo nás bude čakať. Na mieste musela vzniknúť ešte jedna rýchla fotka, no dobre priznávam, boli dve, pre každú triedu iná. 

  Pre mnohých Slovákov je 17. november 1989 jedným z najdôležitejších dátumov našej histórie. Znamenal začiatok konca totality a jej prevrat v demokratickú spoločnosť. Nežnú revolúciu ako zosobnenie pádu komunistického režimu nám dodnes pripomínajú špecifické miesta, pamätníky, heslá, výroky, filmy a piesne. Boli to však predovšetkým študenti, ktorí prejavili odvahu bojovať za slobodu, v ktorej v súčasnosti žijeme. V ten november vyšli do ulíc a na námestia poháňaní vierou vo svoju lepšiu budúcnosť. Náš školský parlament dňa 16. novembra pripravil pre našich študentov podujatie venované spomienke na tento deň.

  Dňa 24. 10. 2023 sme sa my,  žiačky 3. B a 3. D triedy, zúčastnili dejepisno-výtvarnej exkurzie v sprievode pani učiteľky Emílie Javorníckej a pána učiteľa Tomáša Uríka.
  Vycestovali sme ráno okolo šiestej hodiny a v Seredi sme boli už v priebehu skorého dopoludnia.  V múzeu holokaustu sme naše poznávanie príbehov a pravdy začali v budove, kde nám pracovník múzea pustil krátke video, v ktorom bol spracovaný príbeh o rodine Steinerovej, ktorá vlastnila kníhkupectvo v Bratislave. 

Pani Jeseň je už skoro na konci svojej farebnej cesty. Listy začínajú pomaly opadávať a koruny stromov nám čoraz viac ukazujú svoju štruktúru. Mráz nám zafarbuje líčka na červeno a to je znamenie, že sa čoskoro ku nám dostaví pani Zima.
  Keďže študentky našej pedagogickej školy majú rady výzvy, tak sme sa ako členky školského parlamentu rozhodli opäť zorganizovať náš obľúbený Festival farieb, ktorý sa konal od 6. do 10.11.2023. Bola to výzva, pretože nie všetci máme v šatníku všetky farby. A o to v tomto týždni išlo.

POZRITE SI AJ KRÁTKE VIDEO 1
POZRITE SI AJ KRÁTKE VIDEO 2

  V tomto roku si pripomíname 105. výročie vzniku Československej republiky a 105, výročie prijatia Martinskej deklarácie. Pri tejto príležitosti OZ Step Art a Fond na podporu kultúry národnostnýcvh menšín  pripravili program MASARYKOVCI A TURIEC a zavítali s ním na pôdu našej školy.

  Žiačky 2.A a 2.B triedy na hodine Metotiky výtvarnej výchovy voľne spracovali umelecké dielo od renesančného maliara Raffaella Santi. Dielo má názov: Aténska škola. Žiačky na interpretáciu využili priestory školy, ktoré sa na to hodili a moderným spôsobom znázornili umelecké dielo. Vznikli zaujímavé interpretácie a žiačky si stvárnenie diela užili.

   Žiaci 1. ročníka na hodine MVR kreslili štúdie prírodnín, cez líniu, bod a zjednodušenú kresbu. Nakoniec použili tvar prírodniny ako šablónu na vytvorenie

 

   V rámci Európskeho týždňa športu sa dňa 12.10.2023 uskutočnila celoškolská akcia v chôdzi a behu.  Najskôr žiaci aj s učiteľmi strávili hodinku krásneho jesenného dňa prechádzkou po ešte krajšom teplickom parku, ktorý hýril všetkými farbami.

  Deň pod značkou „Škola v pohybe“ bol zavŕšený súťažou žiakov v behu na 1 500 m, ktorý bol zároveň základným kolom pre Majstrovstvá žiakov stredných škôl. v cezpoľnom behu.

 ,,Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť z putovania. Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť dlhovekosť.“ – Konfucius, čínsky filozof

  Na našej škole sa píše množstvo príbehov, nie však v knižných podobách, ale takých, ktoré formujú každého, kto sa ocitne na jej chodbách. Niekedy ich píšu žiaci, častejšie učitelia, ale tie najviditeľnejšie sa dejú vďaka spolupráci oboch strán, ktoré sa snaží spájať školský parlament. Pomyselným vyvrcholením príbehu našej práce je robiť ľudí šťastnými, vyčariť im úsmev na perách a ukázať, že pomáhať iným má zmysel. Každoročne sme pripravené urobiť radosť nie len tým, ktorí sa nachádzajú na chodbách školy. Vďaka spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja (RMŽK) sme tento rok opäť zavítali k ľuďom, ktorí boli, a aj naďalej sú, súčasťou našej spoločnosti, ale často sa na nich zabúda.

 

   Dňa 24.10.2023 sa návštevníčky knižnice mali  možnosť zapojiť do aktivity pod názvom: Tvorivé dielne v knižnici.  Pri tejto aktivite naplno využívali  svoju fantáziu a tvorivosť. Ich úlohou bolo vyrobiť figurky alebo zvieratká z gaštanov. Pomáhali si prírodným materiálom a to  listami, šuškami, čečinou, špajdlami, špáradlami, dokonca mali možnosť na dozdobenie svojich figuriek použiť aj klinčeky (na oči), alebo bobkový list (na krídla, prípadne chvost), či šošovicu.

  Dňa 17. 10 2023 sme sa my, žiaci tretieho ročníka v sprievode pána učiteľa Uríka a pani učiteľky Jurečkovej zúčastnili dejepisno-výtvarnej exkurzie.

  Začali sme veľmi vážnou témou, našou prvou zastávkou bolo múzeum holokaustu v Seredi. Holokaust si treba pripomínať, aby sa nič podobné už nezopakovalo. Už pri vstupe nás pohltili negatívne emócie. Vypočuli sme si zaujímavú ale aj dojímavú prednášku o deťoch počas holokaustu. Ich príbehy nejednu z nás chytili za srdce. Nasledovala prehliadka samotného múzea, počas ktorej nám nabiehali zimomriavky.

 

  Ide o jednu z najkrajších odmien a keď sa k nej pridajú slová vďaky, jej účinok sa zdvojnásobí.  Aj mne sa ušlo tejto „terapie“  od bývalých študentov, študentiek našej SOŠ pedagogickej.

  Najprv sme si svoje poškolské osudy vyrozprávali  s mojou  IV. K (2008/2009), a potom, o pár týždňov  neskôr,   prišla na rad moja IV. D (2013/14).

  Obe stretnutia mi -  vyslovene -  dobili učiteľské baterky.  

Šarkaniáda

  Za oknami jeseň krásne zafarbila lístie na stromoch a silný vietor šepkal konárom svoje tajomstvá. Ideálny deň na jesenné radovánky - púšťanie šarkanov!

  V chladné piatkové ráno 20. októbra 2023 nás na chodbe privítal školský parlament s úsmevom na tvári a chytľavými melódiami, ktoré okrem členiek parlamentu postupne roztancovali aj študentky prichádzajúce do školy, ktoré prinášali na avizované piatkové podujatie svoje kreatívne šarkany. Počas veľkej prestávky naša medialistka Anetka oznámila všetkým študentkám prostredníctvom školského rozhlasu, aby si vzali svoje šarkany a predviedli nám ich nádherný let pred budovou školy. 

POZRITE SI AJ VIDEO

    Jedného večera sme sa rozhodli, že sa my, trieda 2.A spolu s našou triednou učiteľkou Nátherovou, vyberieme do divadla. Naša spolužiačka Viki, ktorá sa v tom vyzná, pre nás vybrala komédiu Fóbie. Všetky sme boli zvedavé, o čo pôjde. Každá z nás sa vyobliekala ako najkrajšie vedela a o 18:30 sme už pohodlbe sedeli v očakávaní skvelej zábavy. A naše očakávania boli naplnené. Divadlom sa ozývali výbuchy smiechu našej pani učiteľky Nátherovej a jej humorné prirovnania boli na popukanie. Všetky sme sa výborne bavili.

12. ročník celoslovenského projektu: Záložka do knihy spája školy

                        Téma: Hrdinovia detektívnych románov


   Aj tento rok sa mala naša škola možnosť zapojiť sa do celoslovenského projektu: Záložka do knihy spája školy. Dohtoročnou témou boli Hrdinovia detektívnych románov.
   Po druhýkrát sme mali možnosť spolupracovať so SOŠ pre žiakov so zdravotným postihnutím v Bratislave. Tak ako naši žiaci, tak aj žiaci z našej Partnerskej školy si mohli s nami vzájomne vymeniť záložky na danú tému, nadviazať nové kontakty a taktiež nájsť lásku k čítaniu kníh, ktoré sú niekedy našim dobrým kamarátom pri trávení voľných chvíľ. Pri realizácii tohto projektu mi pomohla pani Mgr. Vlasta Števková a žiaci 1.ročníkov, za čo im patrí moja veľká vďaka

Teambuiding školského parlamentu v divadle

  V ten večer, keď sa zdvihla opona, rozsvietili sa reflektory a prvé repliky hercov sa ozvali javiskom, pódium ožilo a my sme sa ocitli v úplne inom svete. Podvádzanie ako životný štýl, ako zamestnanie, umenie či zmysel života, toto bolo témou divadelného predstavenia Hráči v Slovenskom komornom divadle v Martine.

Doobedné aktivitky v knižnici - 2.- 6.10.2023

  Dňa 6.10.2023 sa do kvízu z diela Harry Potter zapojili študentky, ktoré pravideľne navšte-vujú cez prestávky knižnicu a zapájajú sa do doobedných aktivít. Úspešnosť bola veľmi dobrá. Dievčatá mali veľký prehľad v danom diele a tak im nerobilo problém odpovedať na každú otázku správne. 

  V polovičke septembra sme sa s kamarátkou zúčastnili vernisáže v Galérii Mikuláša Galandu. Hneď, ako sme do nej vstúpili, uvítala nás veľmi milá sprievodkyňa a taktiež (nečakane J ) naša skvelá pani profesorka triedna.  Pôvodne sme tam ani neplánovali ísť, no pani profesorka nám za to sľúbila motivačnú jednotku. No a nevyužite to! 
  Výstava ma veľmi milo prekvapila, čo sa, bohužiaľ, o mojej kamarátke veľmi povedať nedalo. Hovorila, že sa jej tam nechce byť, ale po chvíli som už v jej očiach videla, že je z obrazov Igora Cvacha dojatá.

Dni parlamentu

  Na začiatku každého školského roku sa tešíme na nové tváre, ktoré patria prváčikom. Tieto tváre zvyčajne odzr-kadľujú zmätok spojený s novými priestormi, novými predmetmi a novými ľuďmi, ktorí ich obklopujú. Úlohou škol-ského parlamentu je pomôcť im sa v tomto novom prostredí zo-rientovať. Preto sme v dňoch 21. a 22. septembra 2023 pozvali žiačky prvých ročníkov do starej telocvične, kde sme sa predstavili a priblížili im úlohu, funkciu a činnosť školského parlamentu. Dňa 21. septembra sme takto informovali triedy 1.A a 1.D a druhý deň sme sa stretli so žiačkami z tried 1.C a 1.B.

  „Bez ambícií človek nič nezačne. Bez práce človek nič nedokončí. Odmenu vám nepošlú, musíte si ju získať.“ Toto sú slová Ralpha Waldo Emersona, ktorý svojimi slovami podčiarkol to, že odmenu nedostaneme len tak za nič, ale musíme si ju svojimi činmi zaslúžiť. Presne tak to funguje aj na našej škole. Každoročne sa organizuje výlet za odmenu, kedy triedni učitelia vyberú dvoch najusilovnejších žiakov svojej triedy, ktorí si výlet za odmenu naozaj zaslúžia. Tohto výletu sa zúčastňujú aj členky školského parlamentu, ktoré počas celého roka pripravujú podujatia tak pre študentov školy, ako aj pre iné regionálne inštitúcie, organizujú charitatívne podujatia a celý rok na sebe pracujú.

Deň motýľov - Deň pozitívneho myslenia

  Nie je to tak dávno, čo nám prázdniny dali posledné zbohom. Povedz-me si úprimne, málo študentov v tomto období myslí pozitívne. Je sychravo, prichádzajú povinnosti, ranné vstávanie, písanie poznámok, učenie, písom-ky... Preto sme sa rozhodli, že my členky školského parlamentu spríjemníme tieto ťažké študentské dni usporiadaním podujatia, ktorým si zároveň pripo-menieme  Medzinárodný deň pozitívneho myslenia pripadajúci na 13.9., no my sme si ho naplánovali na 19. septembra. Predtým dostali študentky jasnú informáciu, že ich úlohou bude vytvoriť motýlí lapač snov a zostaviť pozitívnu báseň pre celú triedu, ktorá ich bude sprevádzať počas celého roka.

   Na deň 14.9.2023 bolo naplánované účelové cvičenie.  Začalo poplachom, pretože horelo na našej škole a preto sme rýchlo vybehli zo školy von a to  ... do dažďa. Po dlhšom čase zatienili slniečko dažďové mraky a celkom husto sa rozpršalo. Keďže počasie neprialo naplánovanej únikovej ceste po trase okolo Teplíc, organizátori sa rozhodli, že výnimočne si pomeriame sily v šikovnosti a pripravili pre nás rôzne úlohy. Naša škola sa premenila na malé mravenisko, žiaci sa postupne presúvali zo stanovišťa na stanovište a vykonávali rôzne úlohy. Bola že to zábava...

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice