Odbor školstva a športu ŽSK informuje

sme
aj na

Vstup do E-TEST

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice
    SNP 509/116, 03914 Turčianske Teplice
  • 043/492 27 70, 0905 668 917

Tu sme na mape

OSLAVOVALI SME

OSLAVOVALI SME
ALMA MATER MIA
 Pozrite si videoklip vytvorený 
 pre našu oslávenkyňu
 pri príležitosti  jej 150. narodenín
J. Dvorský - Premeny učiteľského vzdelávania v Hornom Turci
Kniha vznikla pri príležitosti
150-tého výročia založenia školy
ALEJA SPOMIENOK
 Ročenka 2020/2021 - 
venovaná 150-tému výročiu
založenia školy

ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

LYŽIARSKY
VÝCVIK
 2024

JASNÁ CHOPOK

vyššie rozlíšenie

 

Noc v škole 2024

PREHLIADKA 

 TALENTOV 2024

 Vianočný
 koncert
 2023

 

 

Rozlúčka 2023

 

 

DOD 2023

 

oslava
Dňa študentov
2022

menšie rozlíšenie

Návšteva
v DSS TR
10.11.22

 

ZRODENIE 
HVIEZD
Nahrávanie videa
MAMA MIA
máj 2022

 

MAMA MIA
k 150. výročiu 
školy
máj 2022

 

 

Rozlúčka s maturantkami      - máj 2022

 

Týždeň odbornej praxe    - trieda III.B    máj 2022

 

 

Rozlúčka s maturantami 2020

 

 

Červené stužky 2019

 

 

Deň otvorených dverí 2018 a 2019

 

V Domove dôchodcov 2019

 

Keď na škole horelo 2019

 

Noc v škole 2019

 

Karneval 2019

 

 

Súťaž "Krása života" 2018

 

Na hodine HNN

 

 

Projekt "Cesta okolo sveta" 2018

 

Praktické maturitné skúšky 2015

 

Oslava 1. mája 2015

 

Rozlúčka s maturantami 2015

 

Projekt "Modrý gombík" 2014

 

Projekt "Obleč svoju Európu" 2015

 

Nahrávanie CD Krása z Prameňa 2015

 

Projekt "V riši filmov" 2017

 

Projekt "Žabák" 2015

 

Pesničky pre Mikuláša

 

Tvorivé dielne

 

 

Vianočný koncert

 

Vianočný punč

 

Oznamy

Aktuality

   Utorok 7. mája 2024 navždy utkvie tohoročným štvrtákom v pamäti. Budú naň spomínať ako na svoj posledný deň v škole pred skúškou dospelosti, kedy aj nebo za nimi plakalo. Deň, ktorý patril iba im a zvedavé oči mladších spolužiačok k nim vzhliadali s úctou a rešpektom. Boli to krásne, ale aj ťažké štyri roky. Covid 19 narušil plány každej z nich. Prvé “ahoj” cez obrazovku počítača. Stretávanie sa raz za pár mesiacov, časté balenie z internátu, pretože nikdy nevedeli, kedy znova príde ďalší pokyn na lockdown. Utuženie kolektívu bolo pre mnohé náročné a častokrát si museli znovu nájsť cestu k sebe. 

Pozrite si aj fotogalériu POSLEDNÉ ZVONENIE 2024

Lyžiarsky výcvik 2024 - JASNÁ CHOPOK

   Tento školský rok sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre prvý aj druhý ročník v dvoch turnusoch - a to v marci 2024. Báli sme sa, že sa nebude na čom lyžovať, keďže táto zima bola chudobná na snehovú prikrývku. Ale istilo to vybraté lyžiarske stredisko JASNÁ CHOPOK. Na úpäti lyžiarskeho strediska bola už jar a za snehom sme museli vystúpiť do kopcov za pomoci vybudovaných lyžiarskych vlekov, kde sa nám prestrela pokojná zimná krajinka zaliata slnkom  a inokedy zas nás v kopcoch zaskočila veterná a neviditeľná trma-vrma . Zase sme sa presvedčili, že prírodu treba obdivovať, ale  aj vždy rešpektovať.

Pozrite si video:

   - vyššie rozlíšenie

   - nižšie rozlíšenie

   Erasmus+ je rozsiahly program EÚ, ktorý zahŕňa rozmanitú škálu akcií na podporu vzdelávania, odbor-nej prípravy a športu v Európe a ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce medzi jednotlivý-mi krajinami. Program Erasmus+ ponúka príležitosť mnohým – žiakom, štu-dentom i učiteľom. Tento program už nie je zameraný len na Európu alebo Európanov, otvára možnosti pre ľudí z celého sveta.
  A práve Stredná odborná škola v Turčianskych Tepli-ciach bola súčasťou pobytu dvoch stredoškolských peda-gógov z Turecka, Ebru a Lȕtfiye, ktoré pôsobia na rovnakom type strednej odbornej školy v Istanbule. Cieľom návštevy, od 6. mája do 10. mája 2024, bolo dosiahnuť, aby v rámci vzdelávacej mobility získali čo najviac informácií o našom školskom vzdelávacom programe, pedagogickej praxi a určite zlepšili jazykové znalosti, načreli do novej kultúry a zároveň z tejto skúsenosti mohli čerpať a uplatniť čo najviac v budúcnosti vo svojej krajine. 

 

   Práca novinárov je mnohokrát nedocenená, nepovšimnutá, či dokonca zhadzovaná. Je dôležité si však uvedomiť, akú rolu zohráva v našej spoločnosti. Sú medzi nami novinári, venujúci sa odvážnym témam, ktoré ich neraz môžu dostať do ohrozenia života. Žiaľ, nie je to niečo, o čom sa len píše.

   Žiačky II.B triedy na hodine MVR vytvárali obrazce z prírodného materiálu (listy, vetvičky, konáriky...) Inšpirovali sa land-artom (krajinné umenie). Tvorili v skupinách. Medzi prírodným materiálom objavili aj slimáky :)

Žiačky 1.ročníka a trieda II.A na hodinách Metodiky výtvarnej výchovy pracovali v modelovni.  Žiačky prvého ročníka modelovali úżitkovo-dekoratívnu nádobu s črtami tváre inšpirované dejinami umenia a žiačky II.A modelovala kvety v črepníku. 

   

  Nádvorie i priľahlé časti záhrady pred budovou SOŠP v Turčianskych Tepliciach potrebovali náležitú rekonštrukciu a revitalizáciu, ktorá by navrátila tomuto miestu primeranú dôstojnosť a reprezentovala učiteľské vzdelávanie naďalej 

Pozrite si fotogalériu PROJEKT REVITALIZÁCIA NÁDVORIA 

 Dňa 23.4.2024 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie najaktívnejšej triedy na našej škole. Žiaci sa o výhru mohli usilovať počas celého školského roka zapájaním sa do rozličných podujatí, ktoré si pre nich pripravil školský parlament. Body mohli žiaci získať plnením rôznych zadaní, ktoré súviseli s jednotlivými podujatiami.

   Jar je najkrajšia časť roka, kedy sa zem prebúdza s dlhého zimného sna. Všetko začína rozvoniavať novým životom. Fialky si skromne ležia učupené v tráve, narozdiel od tulipánov, ktoré čakajú na to, aby omámili svojou vôňou každého, kto sa k nim priblíži. Všetko sa zrazu prezlieka do iných šiat, hrá iné pózy a mení scenár.
 

 

   Titulok, ktorý najviac vystihuje moje pocity, zážitky, keď som sa ako sprievod vybrala s „našimi mladými“ na dve pekné akcie, spojené s hovoreným alebo písaným slovom – Kováčovu Bystricu v Banskej Bystrici a Štúrovo pero vo Zvolene.  O priebehu spomenutých súťaží si viac prečítate v príspevkoch našich študentiek, priamych účastníčok týchto celoslovenských prehliadok.

    Dňa 9. apríla sme sa my, žiačky 2.A a 2.B triedy, zúčastnili exkurzie vo Zvolene. Za pekného počasia sme sa dostali na Zvolenský zámok, kde nás privítala milá pani, ktorá nás po celý čas sprevádzala. Dozvedeli sme sa od nej niečo o histórii aj o umení. Obohatené sme boli aj o pohľad na zaujímavé obrazy a sochy, ktoré sme si mohli pozrieť v priestoroch hradu. Bol to deň plný nových poznatkov, zážitkov...

   "Učiteľ je kompasom, ktorý v deťoch aktivuje magnety zvedavosti, poznania a múdrosti. " Ever Garrison.
  Deň učiteľov je sviatok, kedy si pripomíname, koľko úsilia a nádeje do nás naši mentori vkladajú. Po trochu oneskorenej oslave, kvôli organizačným záležitostiam, sme sa rozhodli tento sviatok osláviť veľkým poďakovaním pedagogickým, ale aj nepedagogickým zamestnancom našej školy.

  Namiesto skorého vstávania do školy, cesta vlakom. Narozdiel od bežného vzdelávania v laviciach, učenie sa vďaka filmovej premiére o školstve. Aj tak vyzeral štvrtok 7.3.2024 pre žiačky 2.C a 2.D.
   Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Europe Direct Žilina a Europe Direct Žilinský kraj si pripravili pre stredoškolákov film z nemeckého prostredia, ktorý sa snaží diskutovať o pravde a spravodlivosti medzi učiteľmi na školách. 

   V dňoch 26. – 27. marca 2024 sa na našej škole uskutočnilo podujatie Noc v škole. Tohtoročná noc sa niesla v téme filmovej série Harry Potter. Na tomto podujatí sa mali možnosť  zúčastniť žiaci 4. a 3. ročníkov, ktorí svoju účasť nahlasovali do stanoveného termínu predsedníčke školského parlamentu Alexandre Marčičiakovej. Kvôli veľkému záujmu štvrtákov sa tretiakom neušlo už žiadne miesto, ale budeme na nich prioritne myslieť pri organizovaní júnovej Noci v škole! Po naplnení voľných miest sa dňa 22.3.2024 cez veľkú prestávku uskutočnilo stretnutie s účastníkmi v starej telocvični, na ktorom im pani koordinátorka školského parlamentu Mgr. Natália Zajacová podala relevantné informácie k technickej stránke podujatia. 

Pozrite si aj video z akcie

Pozrite si aj fotogalériu NOC V ŠKOLE 2024

Možno sú to pre niekoho len vymeškané dni v škole, no pre nás sú to nové skúsenosti!
   Dňa 19.3.2024 sme sa na Strednej športovej škole v Žiline, ako členky kolégia Zelenej školy, mali možnosť zúčastniť inovatívneho stretnutia stredných škôl v ŽSK, ktorého hlavným cieľom bolo predstaviť návrhy žiakov na inováciu školy. Najskôr sa nám predstavili študenti hosťujúcej školy, ktorí nám ukázali aj názornú ukážku športového tréningu, kedy sme mali možnosť vyskúšať si zahrať aj pingpong so študentmi.

  Blížia sa najkrajšie sviatky jari  - Veľká noc. Dňa 26.3.2024 sa v našej školskej knižnici rozpútala krásna veľkonočná nálada. Pozvanie prijali dve triedy z MŠ Dolná Štubňa spolu zo svojimi pani učiteľkami.  Veková kategória detí bola rôzna. Malé deti vo veku od 2,5r - 4 roky a väčšie deti vo veku 5-6 rokov. Školskej akcie sa zúčastnili žiačky - Nataška Kampošová I.A, Maxima Anna Madleňáková I.A, Barborka Skokanová I.A, Sárka Pašková I.A, Anetka Maceková I.A a Adelka Škrovánková III.A. Dievčatá si pripravili program pre obidve triedy. 

  Zvyky, tradície, obyčaje či rôzne obrady vždy boli súčasťou našej minulosti. Jedným zo zvykov, ktorý má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny - slamenej figuríny odetej do ženských šiat.

  Preto sme my, dievčatá z 3.D triedy, deťom z materskej školy v Dolnej Štubni chceli tento zvyk ukázať a preniesť ich aspoň na chvíľku do minulosti. 

   Dňa 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo podujatie Knihomoľňa, už tradične spojené s marcom ako mesiacom knihy a čítania. Do tohto podujatia sa mohli zapojiť žiaci aj učitelia. Náš školský parlament na tento deň vymyslel aktivitu pre žiakov, v ktorej mali vymyslieť a vytvoriť obálku na knihu vystihujúcu ich triedu.

   V deň 15. marca 2024 sme sa zapojili do osláv EuDaMus – Európskeho dňa  hudby na školách. Ústrednou témou tohtoročných osláv bolo: Unique and united in music (Jedineční a jednotní v hudbe) v  hudobnej a výtvarnej produkcii detí, žiakov a študentov.

  Dňa 1.3.2024, sa v koncertnej sieni SOŠ pedagogickej sa uskutočnilo podujatie ,,PREHLIADKA TALENTOV“ , vokálno-inštrumentálne interpretačné podujatie. Do súťaže sa prihlásilo 22 záujemcov. Študentky, ktoré sa prezentovali  v inštrumentálnej a vokálnej sekcii, hodnotila odborná hodnotiaca porota.

Pozrite si aj video - zostrich vystúpení

Pozrite si aj fotogalériu PREHLIADKA TALENTOV 2024

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice