PROJEKT - ZELENÁ ŠKOLA

NEHÁDŽME VŠETKO DO JEDNÉHO VRECA (PLASTY/PAPIER)

  Zelená škola je vzdelávací program existujúci na Slovensku od roku 2004. Zároveň je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Tá vznikala od roku 1992, kedy začínali byť environmentálne problémy čoraz naliehavejšie. Skromne pôsobiaci program Eco-Schools (na začiatku v ňom pracovalo len pár európskych krajín) postupne vyrástol na najväčší medzinárodný environmentálny program. Dnes v ňom pracuje okolo 59 000 škôl zo 68 krajín z celého sveta. Medzinárodným garantom programu je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 bol program Eco-Schools uznaný programom OSN pre životné prostredie (UNEP) za praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

  V roku 2010 získal projekt Zelená škola prestížne vyznamenanie nemeckej Komisie UNESCO ako „Oficiálny projekt Dekády OSN pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju“ na roky 2010-2011. Ide o projekty, ktoré rozširujú vedomosti a zručnosti potrebné pre napĺňanie udržateľného rozvoja našej spoločnosti.

  Je určený pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. O problematike životného prostredia sa totiž nestačí len učiť, je nevyhnutné zmeniť najprv naše konanie.

   Program podporuje medziľudské vzťahy a atmosféru na škole. Aby sme moli získať titul Zelenej školy, naša škola bude hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, personálom školy, rodičmi, mestom a za úspešnú realizáciu vzdelávacích aktivít. V školskom roku  2021/2022 je do programu Zelená škola zapojených 251 škôl z celého Slovenska.

  Školy si môžu vybrať zo siedmich zaujímavých tém: voda, odpad, energie, doprava a ovzdušie, zeleň a ochrana prírody, zelené obstarávanie a úradovanie, potraviny. V období rokov 2020-2021 sme už na škole pracovali s témou „Elektroodpad – Dopad“, na ďalšie dva roky 2021-2023 sme si vybrali tému „ODPAD“.

  O všetkých výzvach a aktuálnom dianí vás budeme priebežne informovať!

  Mgr. Lenka Chrobáková – Línerová a Mgr. Mária Dorková

 

 

Zelená škola - 2. VÝZVA

Zelená škola - podcast

Súťaž o NAJ zbernú nádobu na plast a papier a NAJ triedu v separovaní odpadu

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice