PROJEKT - ZELENÁ ŠKOLA - súťať o NAJ zbernú nádobu na plast a papier a NAJ triedu v separovaní odpadu.

 

   Vážení učitelia a žiaci!

  Od 02.05. do 10.06. 2022 prebiehala súťaž projektu Zelená škola – o NAJ zbernú nádobu na plast a papier a NAJ triedu v separovaní odpadu. Triedy I.B, III.A a III.B boli odmenené triednymi žolíkmi, ktoré mohli použiť na vybranom vyučovacom predmete.

   Hodnotenie bolo náročné, separovanie užitočné a výsledok uspokojivý.

  Pri hodnotení jednotlivých ročníkov boli jasnými víťazmi triedy 3. ročníka (z toho III.B sa zapojila najvyššou mierou), nasledovali triedy 1. ročníka ( najviac sa snažila I.CI.A) a len pozvoľna sa pripojili triedy 2. ročníka ( pochvalu si zaslúži II.C).

  Počas tohto obdobia sa do triedenia odpadu nezapojila jedna trieda – II.B (máme šancu v budúcom školskom roku:) 

 

  V nasledujúcom týždni chceme požiadať žiakov 1. a 2. ročníka o spoluprácu pri rozoberaní a následnom vyseparovaní nádob na triedenie odpadu, ktoré ste si vytvorili vo svojich triedach. Na chodbách sú umiestnené profi nádoby, jedna vpravo a jedna vľavo na každom poschodí, kde môžeme ďalej separovať vytvorený odpad do konca školského roka.    

 

   Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie

   S pozdravom    LCHL & MD

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice