Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Katarína Hanková Rozvrh
Riaditeľka
Zástupca v triede: IV.B
riaditel.sosptr@vuczilina.sk
 
 
PhDr. Anna Badínová Bdá Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.sosptr@vuczilina.sk
 
 
PhDr. Edita Rešetárová Ršá Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IV.C
zastupca2.sosptr@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Radoslava Stuchlá Zástupkyňa
 
 
Mgr. Viera Bargárová Bgá Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Vladimíra Borievková Brá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
vladka.tocek@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Čepelová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marián Čupec Ču Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
cupec@motaj.sk
 
 
Žaneta Ďanovská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Dorková Drá Rozvrh
Učiteľka
nellabeka@hotmail.com
 
 
PaedDr. Katarína Durdíková Duá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
katarina.durdikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Chrobáková Línerová Chá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
chroblin@gmail.com
 
 
Mgr. Emília Javornícka Jvá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
emajav.jav@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Jurečková Jčá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: III.A
z.jurecko@seznam.sk
 
 
Mgr. Alena Kamarýtová Ktá Rozvrh
Učiteľka
alena.kamarytova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Kamonová Kmá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
ivkapeterkova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Klusková Ksá Rozvrh
Učiteľka
alenaklu@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kornhauserová Vychovávateľka
 
 
Katarína Košťáková Vychovávateľka
 
 
PhDr. Tatiana Krelová Klá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
krelovat@gmail.com
 
 
PaedDr. Magdaléna Kremnická Kcá Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Kršková Kšá Rozvrh
Učiteľka
akrskova157@gmail.com
 
 
Mgr. Hana Laurová Lrá Rozvrh
Učiteľka
hlaurova@azet.sk
 
 
Bc. Mariana Lettrichová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michal Lichner Lch Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
michal@RECstudio.sk
 
 
Bc. Jozefína Lučanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Marčeková Mčá Rozvrh
Učiteľka
ivetamca@gmail.com
 
 
PaedDr. Eva Mazanová Mzá Rozvrh
Učiteľka
mazanovaeva@centrum.sk
 
 
Mgr.art. Zuzana Miklošková Mlá Rozvrh
Učiteľka
zuzanamikloskova@gmail.com
 
 
PhDr. Tatiana Nátherová Nrá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
tatiananatherova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Nedelová, PhD. Ndá Rozvrh
Učiteľka
magdalena.nedelova@gmail.com
 
 
RNDr. Marieta Pišková Piá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
mpmpiskova@gmail.com
 
 
Ing. Gabriela Rafajová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KPŠ
Zástupca v triede: IV.D
gabrielarafaj@gmail.com
 
 
Mgr. Jakub Strečanský Str Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
jakub.strecansky@gmail.com
 
 
PaedDr. Slávka Sudorová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
slavka.sudorova@centrum.sk
 
 
Bc. Jana Šovčíková Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Svetozár Thomka To Rozvrh
Učiteľ
svetozarthomka@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Tumová Tmá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
lubomira.tumova@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Urík Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
urik.tomas@gmail.com
 
 
Bc. Ivona Václavíková Vychovávateľka
 
 
Jaroslava Vojtová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Weissová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: III.C
viewe@centrum.sk
 
 
Mgr. Natália Zajacová Zjá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
nataliavanda@centrum.sk

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.10.2021

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice