Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Katarína Hanková Rozvrh
Riaditeľka
Zástupca v triede: II.B
riaditel.sosptr@vuczilina.sk
 
 
PhDr. Anna Badínová Bdá Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.sosptr@vuczilina.sk
 
 
PhDr. Tatiana Nátherová Nrá Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.B
zastupca2.sosptr@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Radoslava Stuchlá Zástupkyňa
 
 
Mgr. Vladimíra Borievková Brá Učiteľka
vladka.tocek@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Čepelová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marián Čupec Č Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
cupec.marian@sosptr.sk
 
 
PaedDr. Michaela Daňová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Dorková Drá Rozvrh
Učiteľka
nellabeka@hotmail.com
 
 
PaedDr. Katarína Durdíková Duá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
durdikova.katarina@sosptr.sk
 
 
Ing. Danica Erdélyiová Erá Učiteľka
derdelyiova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Frndová Žifčáková Frá Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Chrobáková Línerová Chá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
chrobakova.lenka@sosptr.sk
 
 
Mgr. Emília Javornícka Jvá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
javornicka.emilia@sosptr.sk
 
 
Mgr. Zuzana Jurečková Jčá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
jureckova.zuzana@sosptr.sk
 
 
Mgr. Alena Kamarýtová Ktá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
kamarytova.alena@sosptr.sk
 
 
Mgr. Ivana Kamonová Kmá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
kamonova.ivana@sosptr.sk
 
 
Mgr. Alena Klusková Ksá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
kluskova.alena@sosptr.sk
 
 
Mgr. Mária Kornhauserová Vychovávateľka
 
 
PhDr. Tatiana Krelová Klá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
krelova.tatiana@sosptr.sk
 
 
Mgr. Andrea Kršková Kšá Rozvrh
Učiteľka
akrskova157@gmail.com
 
 
PaedDr. Ľubica Kučerová Kčá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
kucerova.lubica@sosptr.sk
 
 
Mgr. Hana Laurová Lrá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
laurova.hana@sosptr.sk
 
 
Bc. Mariana Lettrichová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michal Lichner Lch Rozvrh
Učiteľ
michal@RECstudio.sk
 
 
Bc. Jozefína Lučanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Marčeková Mčá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
marcekova.iveta@sosptr.sk
 
 
PaedDr. Eva Mazanová Mzá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
mazanova.eva@sosptr.sk
 
 
PaedDr. Miriam Michalková Mchá Učiteľka
michalkova.miriam@sosptr.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Nedelová, PhD. Ndá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
magdalena.nedelova@gmail.com
 
 
PhDr. Jarmila Pavelcová Plá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
pavelcova.jarmila@sosptr.sk
 
 
RNDr. Marieta Pišková Piá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KPŠ
piskova.marieta@sosptr.sk
 
 
Marta Poláčeková Vychovávateľka
 
 
Ing. Gabriela Rafajová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KPŠ
Zástupca v triede: II.D
rafajova.gabriela@sosptr.sk
 
 
PhDr. Edita Rešetárová Reá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
resetarova.edita@sosptr.sk
 
 
Mgr. Marieta Sapančíková Spá Učiteľka
sapancikova.marieta@sosptr.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD. Shá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
nechalova.lubica@sosptr.sk
 
 
Mgr. Jakub Strečanský Str Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
strecansky.jakub@sosptr.sk
 
 
PaedDr. Slávka Sudorová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
sudorova.slavka@sosptr.sk
 
 
Bc. Jana Šovčíková Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Svetozár Thomka To Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.D
thomka.svetozar@sosptr.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Tumová Tmá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
tumova.lubomira@sosptr.sk
 
 
Mgr. Tomáš Urík Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
urik.tomas@sosptr.sk
 
 
Bc. Ivona Václavíková Vychovávateľka
 
 
Jaroslava Vojtová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Weissová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
weissova.viera@sosptr.sk
 
 
Mgr. Natália Zajacová Zjá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
zajacova.natalia@sosptr.sk

© aScAgenda 2020.0.1215 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice