Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Katarína Hanková Rozvrh
Riaditeľka
riaditel.sosptr@vuczilina.sk
 
 
PhDr. Anna Badínová Bdá Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
zastupca.sosptr@vuczilina.sk
 
 
PhDr. Edita Rešetárová Ršá Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.C
zastupca2.sosptr@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Radoslava Stuchlá Zástupkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Balážová Bžá Učiteľka
balazova.zuzana@sosptr.sk
 
 
Mgr. Vladimíra Borievková Brá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
vladka.tocek@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Čepelová Vychovávateľka
 
 
Mgr.art. Anna Čičmancová, DiS.art. Čmá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
cicmancova33@gmail.com
 
 
Mgr. Marián Čupec Ču Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
marian.cupec@gmail.com
 
 
Žaneta Ďanovská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Dorková Drá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
nellabeka@hotmail.com
 
 
PaedDr. Katarína Durdíková Duá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
katarina.durdikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Chrobáková Línerová Chá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
chroblin@gmail.com
 
 
Mgr. Emília Javornícka Jvá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
emajav.jav@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Jurečková Jčá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
z.jurecko@seznam.sk
 
 
Mgr. Ivana Kamonová Kmá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
ivkapeterkova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kornhauserová Vychovávateľka
 
 
Katarína Košťáková Vychovávateľka
 
 
PhDr. Tatiana Krelová Klá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
krelovat@gmail.com
 
 
PaedDr. Magdaléna Kremnická Kcá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Andrea Kršková Kšá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
akrskova157@gmail.com
 
 
Mgr. Hana Laurová Lrá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KPŠ
Zástupca v triede: II.A
hlaurova@azet.sk
 
 
Bc. Mariana Lettrichová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michal Lichner Lch Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
michal@RECstudio.sk
 
 
Bc. Jozefína Lučanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Marčeková Mčá Učiteľka
ivetamca@gmail.com
 
 
PaedDr. Eva Mazanová Mzá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
mazanovaeva@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Medvecová Meá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.D
evamedvecova01@gmail.com
 
 
Mgr.art. Zuzana Miklošková Mlá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
zuzanamikloskova@gmail.com
 
 
PhDr. Tatiana Nátherová Nrá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
tatiananatherova@zoznam.sk
 
 
RNDr. Marieta Pišková Piá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
mpmpiskova@gmail.com
 
 
Ing. Gabriela Rafajová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KPŠ
gabrielarafaj@gmail.com
 
 
PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD. Shá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
nechalova.lubica@sosptr.sk
 
 
Mgr. Jakub Strečanský Str Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
jakub.strecansky@gmail.com
 
 
PaedDr. Slávka Sudorová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.D
slavka.sudorova@centrum.sk
 
 
Bc. Jana Šovčíková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Štefková Štá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
andrea970@gmail.com
 
 
PaedDr. Svetozár Thomka To Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
svetozarthomka@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Tumová Tmá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
lubomira.tumova@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Urík Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
urik.tomas@gmail.com
 
 
Bc. Ivona Václavíková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Vanková Vná Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
viewe@centrum.sk
 
 
Jaroslava Vojtová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Natália Zajacová Zjá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
nataliavanda@centrum.sk

© aScAgenda 2023.0.1376 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.09.2022

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice