Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Katarína Hanková Rozvrh
Riaditeľka
Zástupca v triede: III.B
riaditel.sosptr@vuczilina.sk
 
 
PhDr. Anna Badínová Bdá Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.sosptr@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Radoslava Stuchlá Zástupkyňa
 
 
Mgr. Vladimíra Borievková Brá Rozvrh
Učiteľka
vladka.tocek@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Čepelová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marián Čupec Č Rozvrh
Učiteľ
cupec.marian@sosptr.sk
 
 
Mgr. Mária Dorková Drá Rozvrh
Učiteľka
nellabeka@hotmail.com
 
 
PaedDr. Katarína Durdíková Duá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
durdikova.katarina@sosptr.sk
 
 
Ing. Danica Erdélyiová Erá Rozvrh
Učiteľka
derdelyiova@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Chrobáková Línerová Chá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: III.A
chrobakova.lenka@sosptr.sk
 
 
Mgr. Emília Javornícka Jvá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
javornicka.emilia@sosptr.sk
 
 
Mgr. Zuzana Jurečková Jčá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: II.A
jureckova.zuzana@sosptr.sk
 
 
Mgr. Alena Kamarýtová Ktá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
kamarytova.alena@sosptr.sk
 
 
Mgr. Ivana Kamonová Kmá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
kamonova.ivana@sosptr.sk
 
 
Mgr. Alena Klusková Ksá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
kluskova.alena@sosptr.sk
 
 
Mgr. Mária Kornhauserová Vychovávateľka
 
 
PhDr. Tatiana Krelová Klá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
krelova.tatiana@sosptr.sk
 
 
Mgr. Andrea Kršková Kšá Rozvrh
Učiteľka
akrskova157@gmail.com
 
 
Mgr. Hana Laurová Lrá Rozvrh
Učiteľka
laurova.hana@sosptr.sk
 
 
Bc. Mariana Lettrichová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michal Lichner Lch Rozvrh
Učiteľ
michal@RECstudio.sk
 
 
Bc. Jozefína Lučanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Marčeková Mčá Rozvrh
Učiteľka
marcekova.iveta@sosptr.sk
 
 
PaedDr. Eva Mazanová Mzá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
mazanova.eva@sosptr.sk
 
 
Mgr.art. Zuzana Miklošková Mlá Rozvrh
Učiteľka
zuzanamikloskova@gmail.com
 
 
PhDr. Tatiana Nátherová Nrá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
zastupca2.sosptr@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Nedelová, PhD. Ndá Rozvrh
Učiteľka
magdalena.nedelova@gmail.com
 
 
PhDr. Jarmila Pavelcová Plá Rozvrh
Učiteľka
pavelcova.jarmila@sosptr.sk
 
 
RNDr. Marieta Pišková Piá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KPŠ
piskova.marieta@sosptr.sk
 
 
Marta Poláčeková Vychovávateľka
 
 
Ing. Gabriela Rafajová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
rafajova.gabriela@sosptr.sk
 
 
PhDr. Edita Rešetárová Reá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
resetarova.edita@sosptr.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD. Shá Učiteľka
nechalova.lubica@sosptr.sk
 
 
Mgr. Jakub Strečanský Str Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
Zástupca v triede: IV.A
strecansky.jakub@sosptr.sk
 
 
PaedDr. Slávka Sudorová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
sudorova.slavka@sosptr.sk
 
 
Bc. Jana Šovčíková Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Svetozár Thomka To Rozvrh
Učiteľ
thomka.svetozar@sosptr.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Tumová Tmá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
tumova.lubomira@sosptr.sk
 
 
Mgr. Tomáš Urík Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
urik.tomas@sosptr.sk
 
 
Bc. Ivona Václavíková Vychovávateľka
 
 
Jaroslava Vojtová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Weissová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: II.C
weissova.viera@sosptr.sk
 
 
Mgr. Natália Zajacová Zjá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
zajacova.natalia@sosptr.sk

© aScAgenda 2021.0.1259 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.03.2021

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice