Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Anna Badínová Bdá Rozvrh
Riaditeľka
Zástupca v triede: IV.D
badinova.a@gmail.com
 
 
Ing. Gabriela Rafajová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: III.A
zastupca2.sosptr@vuczilina.sk
 
 
PhDr. Edita Rešetárová Ršá Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: III.C
zastupca.sosptr@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Radoslava Stuchlá Zástupkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Balážová Bžá Učiteľka
balazova.zuzana@sosptr.sk
 
 
Mgr. Lucia Čepelová Vychovávateľka
 
 
Mgr.art. Anna Čičmancová, DiS.art. Čmá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
cicmancova33@gmail.com
 
 
Mgr. Marián Čupec Ču Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
marian.cupec@gmail.com
 
 
Žaneta Ďanovská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Dorková Drá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
nellabeka@hotmail.com
 
 
PaedDr. Katarína Durdíková Duá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
katarina.durdikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Kristína Hufková Hfá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
kristinahufkova@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Chrobáková Línerová Chá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
chroblin@gmail.com
 
 
Mgr. Emília Javornícka Jvá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.D
emajav.jav@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Jurečková Jčá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
z.jurecko@seznam.sk
 
 
Mgr. Ivana Kamonová Kmá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
ivkapeterkova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kornhauserová Vychovávateľka
 
 
Katarína Košťáková Vychovávateľka
 
 
PhDr. Tatiana Krelová Klá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.D
krelovat@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Kršková Kšá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
akrskova157@gmail.com
 
 
Mgr. Hana Laurová Lrá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KPŠ
hlaurova@azet.sk
 
 
Bc. Mariana Lettrichová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michal Lichner Lch Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
michal@RECstudio.sk
 
 
Bc. Jozefína Lučanová Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Eva Mazanová Mzá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
mazanovaeva@centrum.sk
 
 
Mgr.art. Zuzana Miklošková Mischurová Mlá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KPŠ
zuzanamikloskova@gmail.com
 
 
PhDr. Tatiana Nátherová Nrá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
tatiananatherova@zoznam.sk
 
 
RNDr. Marieta Pišková Piá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
mpmpiskova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Predáčová Prá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
m.predacova@gmail.com
 
 
PhDr. Jaroslav Rešetár Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.C
jaroslav.resetar@gmail.com
 
 
PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD. Shá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
nechalova.lubica@sosptr.sk
 
 
Mgr. Jakub Strečanský Str Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.D
jakub.strecansky@gmail.com
 
 
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. Smá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
 
 
PaedDr. Slávka Sudorová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
slavka.sudorova@centrum.sk
 
 
Bc. Jana Šovčíková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Štefková Štá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
andrea970@gmail.com
 
 
Mgr. Vlasta Števková Švá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
vlastastevkova@gmail.com
 
 
PaedDr. Svetozár Thomka To Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.A
svetozarthomka@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Tumová Tmá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
lubomira.tumova@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Urík Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
urik.tomas@gmail.com
 
 
Bc. Ivona Václavíková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Vanková Vná Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
viewe@centrum.sk
 
 
Mgr. Natália Víťazková Vzá Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
nataliavitazkova@gmail.com
 
 
Jaroslava Vojtová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Natália Zajacová Zjá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
nataliavanda@gmail.com

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2024

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice