Sme majiteľmi titulu ZELENÁ ŠKOLA

 

Výsledok hodnotenia školy

zapojenej do certifikačného programu

ZELENÁ ŠKOLA  (školský rok 2022/2023)

alebo čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť?

 

Elektroodpad

  Batérie, elektrospotrebiče, drobná elektronika, či väčšie zariadenia rozhodne nepatria do komunálneho odpadu. Aj my sa u nás na škole snažíme túto stopu znížiť a v roku 2020-2021 sme si v rámci výzvy Zelenej školy dali za cieľ zber podobného elektroodpadu. Doposiaľ sa nám podarilo spoločne vyzbierať 80 kg drobného elektroopadu.

 

                                                Triedenie

   Triedenie odpadu sa u nás v poslednej dobe stáva čím ďalej tým nevyhnutnejšie. Ani v rámci našej školy sme nezaspali na vavrínoch a po výzve v zbere elektroodpadu sme si stanovili za cieľ práve separovanie plastov a papiera. O pomoc sme v požiadali našu rodičovskú radu, Občianske združenie „Vzdelanie je základ budúcnosti“, o zabezpečenie zberných košov na triedený odpad. Vďaka nim sme mali možnosť zahájiť náš dvojročný cieľ v triedení odpadu. V roku sme 2021 sme vyhlásili súťaž o najoriginálnejšiu zbernú nádobu, ktorou sme mali ambíciu motivovať spolužiakov k   Triedenie odpadu sa u nás v poslednej dobe stáva čím ďprvotnému triedeniu odpadu. Keďže súťaž neprebiehala celoškolsky, pri najbližšej príležitosti sme sa rozhodli odmeniť najusilovnejších žolíkmi, triednou neskúšankou, o ktoré sme súťažili každý týždeň. Školský rok 2022/2023 sa niesol v znamení dobrovoľníkov, ktorí sa striedali každý mesiac po ročníkoch a vždy vo štvrtok po 7. vyučovacej hodine spoločne pretriedili a vymenili separované koše na chodbách i v triedach. Trieda s najvyšším počtom dobrovoľníkov získala tortu. V spolupráci s Technickými službami Turčianske Teplice sme sa dohodli na vrecovom vývoze, ktorý sa uskutočňuje každý prvý utorok v mesiaci! Za peniaze získané za zálohované fľaše a plechovky sa nám podarilo zabezpečiť vrecia z recyklovateľných materiálov i gumené rukavice, ktoré opäť využívame pri triedení odpadu.

Pri vstupe do programu nebol na škole zavedený triedený odpad. Všetok odpad sa zbieral do kontajnera so zmesovým komunálnym odpadom (jeden 1100-litrový kontajner na zmesový komunálny odpad). Škola v priemere na hlavu vyprodukuje 5,5 litrov odpadu za týždeň, teda mesačne 22 litrov. Počas denného merania produkcie odpadu v triedach v priebehu 1 týždňa škola mesačne vyprodukuje 8756 l, z čoho vyseparuje 1664 l. Naším spoločným cieľom bolo v priebehu dvoch rokov, do mája 2023, znížiť objem celkového komunálneho odpadu produkovaného školou o 20 %. Nám sa podarilo dosiahnuť pokles o 19 % z východiskového stavu.

 

Podpora udržateľných materiálov

   Mnohí sme si určite všimli, že najviac odpadu vzniká zo spotreby jedál. Desiatky vyhodených mikroténových sáčkov presahujú obsahy košov v triedach nás všetkých a preto sme sa rozhodli ponúknuť riešenie. Zorganizovali sme povianočný predaj voskových vrecúšok, ktoré sme v mesiaci január ponúkali za symbolickú sumu v priestoroch našej školy študentom i zamestnancom. Samotnú výrobu vrecúšok a tiež plátenných tašiek si vyskúšali študentky prvých ročníkov pri príležitosti Dňa študentstva. Recyklovateľné materiály sa snažíme využívať aj v rámci vyučovacích hodín, napríklad na hodinách metodiky výtvarnej výchovy pri opätovnom použití novín, plastových i sklenených fliaš, či na hodine tvorivej dramatiky.

 

Relaxačný kútik Zelenej školy

  Snáď ani jednému oku neuniklo, že nám v suteréne školy pribudol nový relaxačný kútik. Pohodlný gauč, vonné tyčinky, nepoužívaný šijací stroj, obnova starých dverí, prostredie s prírodnou tematikou a slnko, ktoré si na svojich lúčoch zo žalúzii nesie náš EKOKÓDEX:

 

• Dôsledne triedime odpad – plasty a papier

• Triedime elektroodpad – batérie, elektrospotrebiče

• Podporujeme recyklovateľné obaly – voskové hand-made obaly

• Šetríme potraviny – jedlo nepatrí do koša

• Staráme sa o okolie školy

 

Na základe osobnej návštevy školy a výsledku rozhodnutia Rady Zelenej školy:

Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach

splnila podmienky

na udelenie titulu Zelená škola a získanie medzinárodného certifikátu

s platnosťou do augusta 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice