Projekt ERAZMUS +

  Erasmus+ je rozsiahly program EÚ, ktorý zahŕňa rozmanitú škálu akcií na podporu vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu v Európe a ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce medzi jednotlivými krajinami. Program Erasmus+ ponúka príležitosť mnohým – žiakom, študentom, zamestnancom, učiteľom, dobrovoľníkom a ďalším. Tento program už nie je zameraný len na Európu alebo Európanov, otvára možnosti pre ľudí z celého sveta.

  Cieľom programu Erasmus+ je dosiahnuť, aby sa vzdelávacia mobilita stala realistickou možnosťou pre každého žiaka v rámci školského vzdelávania a pomocou pre účastníkov programu zlepšovať ich jazykové znalosti popri štúdiu, získať sebavedomie a nezávislosť,  načrieť do novej kultúry, aby zároveň z tejto skúsenosti mohli čerpať a uplatniť čo najviac v budúcnosti.

  EÚ už 35 rokov financuje program Erasmus+, vďaka ktorému mohli vyše tri milióny európskych študentov stráviť časť svojho štúdia v inej inštitúcii vzdelávania alebo organizácii v Európe. Vzdelávacia mobilita žiakov sa môže organizovať v skupine aj individuálne. Skupina žiakov z vysielajúcej školy sa učí spoločne s rovesníkmi v inej krajine. Počas aktivít sa žiaci určité obdobie vzdelávajú v zahraničí v partnerskej škole alebo absolvujú zaujímavé workshopy v inej relevantnej organizácii v zahraničí.

  Prostredníctvom programu Erasmus+ sa výmenných pobytov zúčastnili žiačky druhého ročníka A. Kovalčíková a S. Kozmanová v rámci projektu Wisdom of the streets v Lotyšsku žiačky tretieho ročníka S. Štetková a B. Štigová s projektom No Bullying v Rumunsku. Veríme, že budúcnosť prinesie ďalšie príležitosti na získanie nových skúseností a stretnutia s nezabudnuteľnými priateľmi z celého sveta.   

 

ERAZMUS +  s projektom Wisdom of the streets v LOTYŠSKU - žiačky A. Kovalčíková a S. Kozmanová

ERAZMUS +  s projektom No Bullying v RUMUNSKU - žiačky S. Štetková a B. Štigová

ERAZMUS + -  medzinárodný pobyt v RUMUNSKU -  žiačka Sofia Hýroššová

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice