Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.KPŠII.AII.BII.CII.DII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Marián Čupec
Zástupca: PhDr. Jarmila Pavelcová
Učebňa: II.B
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 23 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucia Balážová
2    Margaréta Brišáková
3    Simona Buvalová
4    Martina Čupcová
5    Michaela Dikošová
6    Janka Ďurišová
7    Kristína Filová
8    Andrea Graňáková
9    Magdaléna Harmatová
10    Katarína Hubčíková
11    Bibiána Chreneková
12    Veronika Joklová
13    Veronika Kuchťáková
14    Mária Paliderová
15    Zuzana Peťková
16    Bianka Radosová
17    Lenka Sivčáková
18    Patrícia Šugárová
19    Natália Turčanová
20    Katarína Vančíková
21    Michaela Zavoďančíková
22    Tamara Žihlavníková
23    Simona Čadová

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice