Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.KPŠII.AII.BII.CII.DII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Marčeková
Zástupca: Mgr. Magdaléna Nedelová, PhD.
Učebňa: II.C
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 22 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Petronela Balková
2    Natália Brnická
3    Katarína Bútorová
4    Daniela Čerňanská
5    Veronika Črepová
6    Terézia Dorčiaková
7    Natália Duchajová
8    Mária Dvorščíková
10    Anna Chvíľová
11    Katarína Kormaňáková
12    Kristína Košťálová
13    Ľubica Kubáňová
14    Valéria Mamisová
15    Monika Maňurová
17    Lucia Reháková
18    Katarína Sedláková
19    Barbora Senková
20    Adriána Tomanová
21    Alexandra Veselá
22    Martina Vrobelová
23    Dorota Hlávková
24    Rebeka Jančiová

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice