Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.KPŠII.AII.BII.CII.DII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Urík
Zástupca: PaedDr. Ľubica Kučerová
Učebňa: II.A
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Petra Blažeková
2    Martina Bröstlová
3    Daniela Drobná
4    Terézia Fedorová
5    Miriam Forgáčová
6    Michaela Gatialová
7    Paulína Hajdušeková
8    Karin Izraelová
9    Nikola Jesenská
10    Tatiana Kňazková
11    Diana Komendáková
13    Veronika Laurinčíková
14    Rebeka Ohurniaková
15    Adriana Pavkejeová
16    Lenka Pavlíková
17    Vanesa Pehelová
18    Natália Pinterová
19    Simona Vanková
20    Lucia Zaťková

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice