Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Eva Mazanová
Zástupca: Mgr. Jakub Strečanský
Učebňa: I.A
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 22 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Andrea Beňová
3    Patrícia Blahušiaková
4    Dominika Brodeková
5    Lenka Firáková
6    Monika Gejdošová
7    Gabriela Gondová
8    Alexandra Gregušková
10    Helena Hargašová
11    Kristína Huová
13    Klaudia Karasová
14    Linda Kubenová
15    Dorota Lenďáková
16    Veronika Macejáková
17    Dominika Pišteková
18    Natália Pšenová
19    Katarína Strýčková
21    Eliška Škultétyová
22    Lucia Škutová
23    Nikola Šprláková
24    Tamara Urvová
25    Zuzana Hanajíková
26    Ema Mikolášová

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice