Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.KPŠII.AII.BII.CII.DII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD.
Učebňa: I.B
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Claudia Bartová
2    Soňa Bednárová
3    Petra Benková
4    Aneta Beňadiková
5    Petra Beňová
6    Barbora Dittrychová
7    Daniela Dreveňáková
8    Simona Gallasová
9    Simona Hoštáková
10    Monika Hrnčíková
12    Patrícia Huciková
13    Miroslava Hudeczková
15    Michaela Kováčiková
16    Dominika Kováčová
17    Dušana Kozaňáková
18    Terézia Luscoňová
19    Simona Miková
20    Jarmila Peldová
21    Lívia Stasová
22    Zuzana Svítková

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice