Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Kamarýtová
Učebňa: I.C
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Bačová
2    Eliška Baleková
3    Martina Cyrulová
4    Alexandra Danková
5    Zuzana Ďuríková
6    Naďa Grešnerová
7    Lucia Grochalová
8    Sofia Jamsilová
9    Andrea Kališíková
10    Alexandra Kurtulíková
11    Kristína Lopušanová
12    Lucia Makovníková
13    Katarína Mladšíková
16    Martina Pastieriková
17    Aneta Pikošová
18    Radka Potkanová
19    Eva Serdelová
20    Tímea Schönová
21    Emma Tropeková
22    Kristína Tropeková
23    Simona Vajdová

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice