Zoznam tried › Trieda IV.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Klusková
Zástupca: Mgr.art. Juraj Benčík
Učebňa: I.D
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Aneta Bartošová
3    Veronika Galová
4    Emma Hazdová
5    Beáta Húšťavová
6    Lea Ilovská
7    Natália Levková
8    Katarína Ľudviková
9    Kristína Mičianová
10    Mária Mišúrová
11    Viktória Pekarová
12    Diana Petrová
13    Stanislava Poletová
14    Dominika Serdelová
15    Viktória Skubáková
16    Katarína Slašťanová
17    Noemi Svetlošáková
18    Karolína Ševčíková
19    Simona Šimjaková
20    Ema Tkáčová
21    Natália Vajdová
22    Kristína Parišková

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice