Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Kamonová
Zástupca: Mgr. Lenka Chrobáková Línerová
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominika Adamská
3    Janka Dedinská
4    Vanesa Ferjancová
5    Karolína Fulierová
6    Júlia Chládeková
7    Aneta Chobotová
8    Klára Jurčíková
9    Katarína Kováčiková
10    Ivana Krížová
11    Bianka Lacková
12    Liana Máliková
13    Natália Obertová
14    Radka Ridzoňová
15    Lucia Samcová
17    Zuzana Šajgalíková
18    Petra Šibíková
19    Natália Tichá
20    Lenka Veselovská

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice