Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: PhDr. Tatiana Nátherová
Zástupca: Ing. Katarína Hanková
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktória Balášková
2    Viktória Bibová
3    Natália Boháčová
4    Tatiana Daníšková
5    Lucia Domoráková
6    Ema Gavaldová
7    Soňa Haľamová
8    Natália Krajná
9    Alexandra Krupová
11    Silvia Macášová
12    Amanda Ováriová
13    Romana Peldová
14    Paulína Petrisková
15    Natália Portalová
16    Natália Prívarčáková
17    Laura Rusnáková
18    Patrícia Tarčáková
19    Aneta Triebeľová
20    Vanesa Zboňáková
21    Katarína Želonková
22    Nikola Firicová

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice