Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Slávka Sudorová
Zástupca: PhDr. Edita Rešetárová
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lenka Beňová
2    Lucia Gabrišová
3    Ema Gloneková
4    Miriam Gurová
5    Zuzana Horníková
6    Sarah Huová
7    Diana Chovanová
8    Katarína Jakušovská
9    Viktória Jančeková
10    Sandra Kasanická
11    Klaudia Kelemenová
12    Lucia Kramárová
13    Martina Kyselová
14    Mária Zuzana Máliková
15    Emma Minarčicová
16    Natália Reginová
17    Andrea Regulyová
18    Klaudia Štetková
19    Gabriela Števková
20    Erika Tvrdá
21    Nikola Verešová

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice