Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.KPŠII.AII.BII.CII.DII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Slávka Sudorová
Zástupca: PhDr. Edita Rešetárová
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 22 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lenka Beňová
2    Lucia Gabrišová
3    Ema Gloneková
5    Miriam Gurová
6    Zuzana Horníková
7    Sarah Huová
8    Diana Chovanová
9    Katarína Jakušovská
10    Viktória Jančeková
11    Sandra Kasanická
12    Klaudia Kelemenová
13    Lucia Kramárová
14    Martina Kyselová
15    Mária Zuzana Máliková
16    Emma Minarčicová
17    Natália Reginová
18    Andrea Regulyová
19    Klaudia Štetková
20    Gabriela Števková
21    Erika Tvrdá
22    Nikola Verešová
23    Natália Oravcová

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice