Zoznam tried › Trieda III.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Natália Zajacová
Zástupca: Ing. Gabriela Rafajová
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Daniela Beňušová
2    Viktória Capandová
3    Simona Dullová
4    Monika Fukasová
5    Simona Gregorová
6    Zuzana Jana Gulášová
7    Katarína Hanzelová
8    Miroslava Jankolová
10    Kristína Kazárová
11    Michaela Knezelová
12    Jaroslava Kršiaková
13    Simona Kubaščíková
14    Klaudia Lauková
15    Paulína Matečková
16    Natália Nováková
17    Gabriela Stopková
18    Dominika Šimurková
19    Anna Šupolová
20    Vladimíra Trnovcová

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice