Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Katarína Durdíková
Zástupca: Mgr. Zuzana Jurečková
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 27 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Petronela Benická
2    Laura Benková
3    Viktória Borová
4    Diana Božeňáková
5    Klára Čavojská
6    Daniela Dobšinská
7    Lenka Drengubiaková
9    Christine Hudoba
10    Miriam Hujová
11    Ema Kachútová
13    Zlatica Kšenzuláková
14    Klaudia Kurjaková
15    Andrea Machunková
16    Rebeka Majdišová
17    Natália Masničáková
18    Veronika Mravcová
19    Anastasia Mária Olšovská
20    Nadežda Pagáčová
21    Renáta Pavlíková
22    Alexandra Perďochová
23    Renáta Plevjaková
24    Andrea Plutová
25    Alžbeta Slanináková
26    Frederika Smolková
27    Sára Talapková
28    Zuzana Turanová
29    Laura Zemanová

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice