Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomíra Tumová
Zástupca: PhDr. Tatiana Krelová
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 29 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Klára Benčová
2    Diana Brnoliaková
3    Patrícia Fidesová
4    Marianna Hlavoňová
5    Michaela Kačíková
7    Ema Kekeláková
8    Karin Kocoňová
9    Bianka Kohútová
10    Nina Koňarčíková
11    Emília Anna Kováčová
12    Adriana Kuchťáková
13    Veronika Lajstríková
14    Sára Laššáková
15    Tatiana Matejčíková
16    Iveta Mičáňová
17    Adriána Mičianová
18    Emma Rigóvá
19    Valéria Satinová
20    Ema Sárköziová
21    Ivona Surová
22    Barbara Štepunková
23    Zuzana Tisoňová
24    Eliška Tropeková
25    Alexandra Turoňová
26    Kristína Ťasnochová
27    Amália Urbánková
28    Daša Vrabčeková
29    Eva Zahatlanová
30    Lucia Zatloukalová

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice