Zoznam tried › Trieda I.KPŠ

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.KPŠII.AII.BII.CII.DII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: RNDr. Marieta Pišková
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 29
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Paulína Balačinová
0    Ivana Bátorová
0    Linda Boďová
0    Erika Buknová
0    Katarína Čechová
0    Bibiána Čillíková
0    Lenka Ďanovská
0    Žaneta Ďanovská
0    Barbora Ďuríková
0    Dominika Frnová
0    Terézia Goffová
0    Zuzana Holbojová
0    Simona Hudec
0    Monika Jankula Duchková
0    Lucia Kalanková
0    Lenka Kollárová
0    Anna Liščinská
0    Petra Magdolenová
0    Ivana Mazáková
0    Dominika Mažáriová
0    Marek Měrka
0    Margita Mešinová
0    Katarína Mistríková
0    Slavomíra  Môcová
0    Helena Pokorná
0    Lucia Staňová
0    Silvia Šarlinová
0    Lucia Ťasková
0    Tatiana Vavreková
0    Monika Zemanová

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice