Zoznam tried › Trieda II.KPŠ

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: RNDr. Marieta Pišková
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 29
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Pavlína Balačinová
2    Ivana Bátorová
3    Linda Polonyi
4    Erika Buknová
5    Katarína Čechová
6    Bibiána Čillíková
7    Lenka Ďanovská
8    Žaneta Ďanovská
9    Barbora Ďuríková
10    Dominika Frnová
11    Terézia Goffová
12    Zuzana Holbojová
13    Simona Hudec
14    Monika Jankula Duchková
15    Lucia Kalanková
16    Lenka Kollárová
17    Anna Liščinská
18    Petra Magdolenová
19    Ivana Mazáková
20    Dominika Mažáriová
21    Marek Měrka
22    Margita Mešinová
24    Slavomíra Môcová
25    Helena Pokorná
26    Lucia Staňová
27    Silvia Šarlinová
29    Tatiana Strečanská
30    Monika Zemanová
31    Barbora Drienková
32    Aneta Jančovičová

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice