Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Weissová
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 25 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ivana Baricová
2    Ivana Bartošová
3    Ema Belejová
4    Lucia Čierna
5    Lucia Dománková
6    Veronika Emilová
7    Ema Farková
8    Nikola Gamanová
9    Tereza Janičíková
10    Miroslava Klainová
11    Simona Kováčová
12    Timea Krkošková
13    Vanessa Król
14    Jesika Kubániová
15    Alžbeta Mészárošová
16    Sophia Daniela Palatická
17    Angelika Partiková
18    Denisa Pečalová
19    Gabriela Staníková
20    Sabina Štetková
21    Barbora Štigová
22    Tereza Trgiňová
23    Hana Ulická
24    Martina Valachová
25    Nikol Valjanovičová

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice