Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Jurečková
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 26 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Liwia Weronika Balut
2    Soňa Barošová
3    Veronika Boldizsárová
5    Simona Giertlová
6    Terézia Gunišová
7    Petra Harantová
8    Sofia Hýroššová
9    Viktória Jagnešáková
10    Petra Klátiková
11    Ema Kmeťová
12    Ema Kováčová
13    Sára Krakovská
14    Lenka Krupčíková
15    Sára Kubicová
16    Zuzana Kučiková
17    Mária Likavcová
18    Michaela Mrázová
19    Miroslava Muchová
20    Adriána Neveďalová
21    Sára Skurcoňáková
22    Veronika Šágová
23    Alica Švábiková
24    Timea Tomašáková
25    Emma Valterová
26    Nikola Vríčanová
27    Nikola Bieliková

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice