Zoznam tried › Trieda I.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Jakub Strečanský
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 24 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Silvia Briatková
2    Vladimíra Brveníková
3    Zuzana Celerinová
4    Annamária Čabáková
5    Tatiana Fáblová
6    Eva Garajová
7    Ema Gašparovičová
8    Adela Gilániová
9    Emma Gloserová
10    Timea Hujčáková
11    Martina Jančeková
12    Katarína Kalfasová
13    Karolína Kollárová
14    Karin Kosmeľová
15    Veronika Krajčiová
16    Kristína Majerová
17    Tatiana Markuliaková
18    Dorota Nákačková
19    Ema Nogáčková
20    Simona Ondrušová
21    Natália Pagáčiková
22    Liana Ružbacká
23    Anna Štobrová
24    Paulína Vajdová

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice