Prijímacie skúšky


 

Pre uchádzačov o denné štúdium


Študijný odbor: 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Termín talentových skúšok: 29. - 30. 4. 2024 (1. termín)

                                                9. 5. 2024  (2. termín)
 

Počet žiakov: 98

 

Upozorňujeme uchádzačov, že k prihláške na štúdium do študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je nutné priložiť potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti

- vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka

 

Kritériá na úspešné vykonanie talentovej skúšky v študijnom odbore:

Kriteria_prijimania_7649_M_ucitelstvo_pre_materske_skoly_a_vychovavatelstvo_2024_2025

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice