Prijímacie skúšky


Pre uchádzačov o denné štúdium


Študijný odbor: 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Termín talentových skúšok: 17. a 18.3.2022  (termín TPS sa môže zmeniť)
Počet žiakov: uvedieme neskôr

Kritériá na úspešné vykonanie talentovej skúšky v študijnom odbore:


 

Pre uchádzačov o diaľkové štúdium 


Študijný odbor: 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium popri zamestnaní

Termín talentových skúšok: 21.6.2022  (termín TPS sa môže zmeniť)
Počet študentov: uvedieme neskôr

Informácie pre uchádzačov o pomaturitné štúdium

Kritéria na úspešné vykonanie talentovej skúšky v študijnom odbore


Prihláška na pomaturitné štúdium na stiahnutie

 

 

 

Ukážky talentových prijímacích skúšok

Uvádzame ukážky priebehu talentových skúšok pre odbory:
      - 7649 M   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
      - 7649 N   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

UKÁŽKA TS Z JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

 

 

 

UKÁŽKA TS Z HUDOBNÝCH SCHOPNOSTÍ

 

 

 

UKÁŽKA TS Z VÝTVARNÝCH SCHOPNOSTÍ

 

 

 

UKÁŽKA TS Z POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ - 1. časť

 

 

 

UKÁŽKA TS Z POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ - 2. časť

 

 

 

UKÁŽKA TS Z POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ - 3. časť

 

 

 

UKÁŽKA TS Z POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ - 4. časť

 

 

 

CVIČENIE NA RYTMICKO-POHYBOVÉ CÍTENIE
Video uvádzame ako inšpiráciu pre cvičenie
na rytmicko-pohybové cítenie, ktoré je súčasťou
talentových skúšok z pohybových schopností

 


 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice