Prijímacie skúšky


 

Pre uchádzačov o denné štúdium


Študijný odbor: 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Termín talentových skúšok: 2. - 3. 5. 2023  (1. termín)

                                                11. 5. 2023  (2. termín)
 

Počet žiakov: uvedieme neskôr

 

Informácie pre zákonných zástupcov

 

Kritériá na úspešné vykonanie talentovej skúšky v študijnom odbore:

Kriteria_prijimania_7649_M_ucitelstvo_pre_materske_skoly_a_vychovavatelstvo_2023_2024

Kriteria_prijimania_7649_M_ucitelstvo_pre_materske_skoly_a_vychovavatelstvo_2022_2023

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice