Dni rady - 8.-11.9.2020

   Na začiatku školského roka sa stretávame s novými tvárami, ktoré patria prvákom. Tieto tváre sú zvyčajne zmätené z nového priestoru a ľudí okolo seba.

   Úlohou žiackej školskej rady je napraviť to! A preto sme sa v dňoch od 8. do 11. septembra 2020 vybrali do prváckych tried, kde sme sa predstavili a priblížili úlohu, funkciu a činnosť rady na škole. Naše mená im boli neznáme, avšak pojem žiacka školská rada bol mnohým známy z bývalých škôl.

   Predstavili sme im každoročne pripravované aktivity, ako napríklad Noc v škole, Medovníková párty, Mikuláš, Valentín, Deň bláznov, či úplne nové Dni čokolády, Jesenného strašiaka a rôzne iné. Z našich akcií boli nadšení, čo nás povzbudilo do ďalšej práce. Tiež sme ich oboznámili so zbierkami či súťažami, do ktorých sa zapájame a vyzvali sme ich, aby sa zúčastňovali týchto podujatí, pretože pomôžu vytvoriť príjemnú klímu na škole a pomôžu aj sami sebe pri rozvíjaní kreativity a tímového ducha v triede.

   V týchto dňoch sme zároveň v radoch prvákov hľadali kandidátov na nového člena žiackej školskej rady, ktorý by mal zastupovať jednotlivé ročníky, keďže naša zástupkyňa za všetky ročníky Jarka Peldová je v maturitnom ročníku a na konci roka odchádza nielen z postu ale aj zo školy.

    Na záver našej návštevy v každej triede prvého ročníka sme si s novými študentkami zahrali hry a dali sme im priestor na otázky ohľadom ŽŠR.

   Medialistka ŽŠR Mirka Jankolová

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice