Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia - 13.9.2020

   Číslo 13 je v mnohých kultúrach považované za akési nešťastné číslo privolávajúce smútok a smolu. Mnohí však nevieme prečo. Jedna povera hovorí o biblických koreňoch, kedy pri poslednej večeri sedelo 12 apoštolov a za trinásteho bol považovaný Judáš, ktorý Krista zradil. Ďalší numerológovia pripisujú strach z čísla 13 rôznym nešťastiam, ako napríklad masovému zatýkaniu templárov či povodiam na území Uhorska v rokoch 1713 a 1813. V niektorých kultúrach je však toto číslo považované za požehnané.

   Práve v tomto roku septembrová 13-tka nie je nešťastným číslom, naopak, má pôsobiť pozitívne. Po tom, ako sa svet nedobrovoľne zahalil do rúška pandémie, potrebujeme všetci načerpať pozitívnu energiu a v rámci opatrení sa vrátiť späť do „bežného“ života. Aj práve preto, sme sa rozhodli zvľúdniť priestory našej školy a v rámci Medzinárodného dňa pozitívneho myslenia a čokolády sme vyvesili citáty, ktoré nás, študentov, najviac v túto dobu posúvajú a motivujú v štúdiu a živote. Študenti sa tiež mali možnosť zapojiť do súťaže o vytvorenie kreatívneho obalu a reklamy na svoju vlastnú čokoládu. Účasť tried bola síce nízka, zapojili sa len triedy 2.B, 3.D a 4.B, ale za to veľmi nápaditá. Tieto triedy zároveň získali svoje prvé cenné body v tomto polroku a majú náskok pred ostatnými. Veríme, že pozitívna nálada a kreatívna práca budú s nami kráčať aj v ďalších týždňoch a postupne sa bude počet zapojených tried zvyšovať!

   Alexandra Turoňová, medialistka ŽŠR

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice