Šťasný deň na pokračovanie - 24.9.2020

   Deň 24. september bol opäť pre našu školu úspešný. Zaslúžila sa o to naša štvrtáčka  Zuzka Hanajíková, ktorá sa ako víťazka regionálnej recitačnej súťaže zúčastnila krajského  kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. V Literárnom múzeu SNK v Martine sa stretli recitátori z piatich regiónov Žilinského kraja: z Turca, Horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy,  pričom najstaršia účastníčka z Martina, Želmíra Mišútová, oslávila tento rok krásne 86. narodeniny. S našou Zuzkou hneď našli spoločnú reč (viď usmiate foto). Pani Želku Zuzka a jej ukážka zaujali už na regionálnom kole – ide o prednes z  knihy Marka Mansona: Jemné umenie  mať veci v paži, ktorá radí ako nájsť svoj vlastný spôsob spokojného života podľa toho, čo je pre nás dôležité, ako sa vyhrabávať z problémov (zo žumpy) zábavne. Aj to svedčí o tom, že generačné rozdiely sa umením dokážu stierať.

   Zuzka za svoj výkon, na ktorom porota vyzdvihla najmä jej prirodzený prejav, získala Čestné uznanie, čo nás naozaj v škole potešilo a touto cestou jej srdečne blahoželáme a veríme, že  tento úspech bol len jeden z jej ďalších.

 

   Kabinet SJL

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice