Maturitné skúšky

 

Riadne skúšobné obdobie pre šk.rok 2022/2023
   EČ MS a písomná forma IČ MS zo SJL 12. 3. 2024
   EČ MS a písomná forma IČ MS z CUJ (ANJ B1, B2) 13. 3. 2024
   Praktická časť MS 16.-19. 4. 2024
   Príprava žiakov na ústnu formu IČ MS 13.- 17. 5. 2024
   Ústna forma IČ MS - denné štúdium, diaľkové štúdium 20.- 24. 5. 2024


 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice