Maturitné skúšky

 

Riadne skúšobné obdobie pre šk.rok 2022/2023
   EČ MS a písomná forma IČ MS zo SJL 14. 3. 2023
   EČ MS a písomná forma IČ MS z CUJ (ANJ B1, B2) 15. 3. 2023
   Praktická časť MS 17.- 20. 4. 2023
   Príprava žiakov na ústnu formu IČ MS 15.- 19. 5. 2023
   Ústna forma IČ MS - denné štúdium, diaľkové štúdium 22.- 26. 5. 2023


 

   Zmeny v legislatíve k MS 2013 (1. časť)
   Zmeny v legislatíve k MS 2013 (2. časť)
 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice