Maturitné skúšky

 

Mimoriadne skúšobné obdobie
   Ústna forma IČ MS 10. september 2019
Riadne skúšobné obdobie pre šk.rok 2019/2020
   EČ MS a písomná forma IČ MS zo SJL 31. marec 2020
   EČ MS a písomná forma IČ MS z CJ (ANJ a NEJ) 1. máj 2020
   Praktická časť MS 20. - 24. apríl 2020
   Príprava žiakov na ústnu formu IČ MS UVEDIEME NESKÔR
   Ústna forma IČ MS - denné štúdium, diaľkové štúdium UVEDIEME NESKÔR
Náhradný termín
   EČ MS a písomná forma IČ MS deň určí NÚCEM
Opravný termín pre šk. rok 2018/2019
   EČ MS a písomná forma IČ MS deň určí NÚCEM

 


   Zmeny v legislatíve k MS 2013 (1. časť)
   Zmeny v legislatíve k MS 2013 (2. časť)
 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice