Maturitné skúšky

 

Mimoriadne skúšobné obdobie
   Ústna forma IČ MS  
Riadne skúšobné obdobie pre šk.rok 2020/2021
   EČ MS a písomná forma IČ MS zo SJL ZRUŠENÉ
   EČ MS a písomná forma IČ MS z CUJ (ANJ a NEJ) ZRUŠENÉ
   Praktická časť MS19 ZRUŠENÉ
   Príprava žiakov na ústnu formu IČ MS ZRUŠENÉ
   Ústna forma IČ MS - denné štúdium, diaľkové štúdium ZRUŠENÉ
Náhradný termín
   EČ MS a písomná forma IČ MS deň určí NÚCEM
Opravný termín pre šk. rok 2020/2021
   EČ MS a písomná forma IČ MS deň určí NÚCEM

 


   Zmeny v legislatíve k MS 2013 (1. časť)
   Zmeny v legislatíve k MS 2013 (2. časť)
 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice