SOČ

Celoškolskou koordinátorkou SOČ v šk. roku 2023/2024 je Mgr. Emília Javornická

SOČ - základné informácie

SOČ - ako písať, prezentovať a obhajovať prácu

SOČ - šablóna 
 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice