ČASOVÝ HARMONOGRAM ZVONENIA

Diaľkové štúdium

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice