KVETY JARI NAVŠTÍVILI KVETY ZIMY

Poetický nadpis tohto článočku (vypožičaný z jednej básnickej zbierky) najlepšie vystihuje stretnutie viacerých generácií na oslave konca leta v Domove sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. 

Obyvatelia i zamestnanci DSS oslávili  tohtoročnú úrodu v spoločnosti DFS Lúčik, pod vedením p. učiteľky Gabriely Očkajovej (našej bývalej študentky). Jeho vystúpením si pripomenuli zvyky, ktoré v minulosti sprevádzali žatvu na dedine. Dožinkové slávnosti zahŕňli aj odovzdanie  dožinkového venca a prianie (vinšovanie) hospodárovi - v tomto prípade p. riaditeľke DSS. Súčasťou bola aj  hostina, kde sa už mohli realizovať  naše štvrtáčky, Katka Jakušovská, Diana Chovanová, Zuzka Horníková, Lucka Gabrišová, Natálka Reginová a Andrejka Regulyová (IV. C), tie sa ujali obsluhy našich seniorov  a okrem výborného jedla roznášali všetkých prítomným  úsmev, milé slová, pohladenie. Z kvetov jari a kvetov zimy tak vznikla nádherná záhrada, plná radosti a lásky.

trieda IV. C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice