Kontakt

sídlo: ul. SNP 5O9/116
  O39 01 Turčianske Teplice
telefón: sekretariát: 0905 668 917
  spojovateľka: 043/492 27 70
  vedúca THP: 0905 523 706
  mzdová účtovníčka:

0905 523 706

  Školský internát: 043/490 19 42, 0905 668 981
fax: 043/492 27 71
e-mail: riaditeľka školy: riaditel.sosptr@vuczilina.sk
  sekretariát: sekretariat.sosptr@vuczilina.sk
  zástupkyne: zastupca.sosptr@vuczilina.sk
    zastupca2.sosptr@vuczilina.sk

 


Mapa Turčianskych Teplíc s vyznačenými cestami do našej školy:
Zobrazenie mapy vo vysokom rozlíšení

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice