Spomienky na Kurz ochrany života a zdravia

   Pohľad na tieto zábery evokujú letné, jesenné, ale aj zimné spomienky na Kurz ochrany života a zdravia študentiek tretieho a štvrtého ročníka SOŠP Turčianske Teplice. Pohľady zo Zverovky, či Roháčov hovoria za všetko. Slovensko je krásne a žijú  tu ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať jeden druhému aj v tých najťažších chvíľach a nejaký Covid ich nezrazi na kolená.

   Ďakujeme Vám, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh a nezabudnuteľné zážítky okamžikov roku  2021 .

   Všetko najlepšie všetkým v  2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice