Deň učiteľov

   28. marec je deň, kedy učitelia majú svoj sviatok. Žiaci a rodičia s pokorou ďakujú za ich prácu, usilovnosť, trpezlivosť a tvorivosť. Profesia učiteľa zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla. Nie nadarmo sa hovorí, že učiteľstvo nie je povolanie, ale poslanie. Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.

   Na našej škole Deň učiteľov začal hneď ráno v zborovni školy milým príhovorom predsedkyne školského parlamentu Patrície Fidesovej celému pedagogickému zboru. Po jej vystúpení sa učiteľom prihovoril predseda občianskeho združenia rodičov našej školy pán Július Zaťko a na záver pridala pár povzbudivých viet aj pani riaditeľka Ing.Katarína Hanková. Ich láskavé slová a malá pozornosť v podobe kvietku, čokolády a pera potešili učiteľov ako poďakovanie za ich náročnú prácu. Patrí im veľký obdiv aj za to, že i v tých najťažších chvíľach pandémie sa nevzdali a v dovtedy nepoznaných, úplne nových podmienkach flexibilne a promptne pokračovali ďalej vo svojej vzdelávacej práci.

   Žiaci sa potešili prvej voľnej hodine a začali deň plní energie a s úsmevom na tvári. Na počesť tohto dňa sa na našej škole uskutočnilo podujatie, v ktorom si žiačky vymenili svoje miesta s učiteľmi. Z lavíc pred katedru. Po dohode s učiteľmi si žiačky pripravili aktivity na preberané učivo a celú vyučovaciu hodinu si odučili ony. Zopakovali si to, čo sa už naučili, alebo sa zamerali na novú tému učiva. Žiačkám to prinieslo veľa skúseností a samozrejme i zážitkov. Dievčatám sa nepodarilo odučiť všetky vyučovacie hodiny, čo nám je ľúto. Veríme, že sa im aspoň na jednej vyučovacej hodine podarilo vymeniť si miesta a na chvíľku si vyskúšali byť učiteľmi.

   Už len pár slov k tomuto dňu. Aj my, ako budúce pani učiteľky, budeme spolu s vami oslavovať tento sviatok. Ste našou motiváciou a veľkou inšpiráciou. Ďakujeme vám v mene školského parlamentu a žiačok našej školy za vašu obetavosť, ústretovosť, porozumenie a lásku.

   Paulína Vajdová, medialistka ŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice