CENObranie

   Dňa 5.4.2022 sme vlakom pricestovali do Martina na regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín s našou podporou a mentorkou Slávkou Sudorovou. Vystresované, no nabudené, s veľkým odhodlaním sme vošli do súťažnej miestnosti. Vypočuli sme si povzbudivé slová a súťaž sa začala. Mali sme dostatok času psychicky sa pripraviť, pretože naša kategória išla ako posledná. Po recitácii staršej generácie sme zostali dojaté. A prišiel rad na nás... Ako prvá začula svoje meno Nika Bieliková. Užila si svoju chvíľu na javisku, publiku prebehli zimomriavky a po odznení jej prednesu sme sa predstavili my, študentky z III.B -Daša Vrabčeková a Mariannka Hlavoňová. Počas našej recitácie "zaznelo" hrobové ticho, zastavil sa čas a naše slová sa rozozvučali po celej miestnosti. Každá z nás sa naplno vžila do recitácie a v tej chvíli bolo pódium naše.

   Nadišiel čas vyhodnotenia. Po krátkej diskusii porotcov sa rozhodlo... Napäto sme čakali na vyhlásenie našich mien. Umiestnime sa? A vtedy to prišlo. Čestné uznanie pre Nikolu Bielikovú, 3.miesto pre Dašu Vrabčekovú a 2.miesto patri Marianne Hlavoňovej. Natešené sme si prevzali ceny, navzájom poblahoželali, pani profesorke poďakovali a s úsmevom sme sa vrátili naspäť "domov", do Teplíc. Sme rady, že sme takýmto spôsobom mohli reprezentovať našu školu.

   Marianna Hlavoňová, Daša Vrabčeková 3.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice