Viacnásobná radosť i vďačnosť

Láska je podľa slovenského psychológa Ivana Štúra  „vzájomné obdarovávanie sa,  ľudský hlas, myšlienka, dotyk ... dotvárame sa tak na človeka, pomáhame druhému k ľudskosti  a on pomáha nám.“ Múdrosť, láskavosť a ľudskosť  v prístupe k dieťaťu – tieto hodnoty  nám vždy zdôrazňoval na svojich vysokoškolských seminároch. V učiteľskom povolaní to platí na 100%.  

Dennodenne sa o tom presviedčam na mojich hodinách, no najmä pri mimoškolskej činnosti našich žiačok. Ich úspechy sú pre nás, učiteľov, nielen hrdosťou,  radosťou, ale aj poučením a, samozrejme, výzvou k ďalšej práci. Koľkokrát si povieme, „už končím, nemám sily“, no nadšený výraz v tvári mladého človeka vo vás spustí opätovne lavínu energie... a už to ide. Prečo si všednosť nepremeniť na sviatok slova, piesne, tanca. Naša škola svojím zameraním všetko toto umožňuje. Veď len od februára som mala toľko možností zažiť krásne okamihy so svojimi študentkami, kolegyňami... a nielen ja, školy v meste, ale i  ostatní obyvatelia a návštevníci Teplíc.

 

Ako prvé mi urobili radosť   moje kolegyne, učiteľky, organizátorky kultúrneho života v meste, Mgr. Gabika Očkajová a Mgr. Ivka Marčeková. Tie sa rozhodli po ťažkých dvoch „hluchých“ pandemických rokoch, (kedy kultúra žila vďaka výstavám v Galérii Mikuláša Galandu),  opäť rozvíriť kultúrny život v meste. Zmotivovali „svoje deti“, spojili sily a zorganizovali  fašiangový sprievod, ktorý mal úspech nielen u obyvateľov Teplíc, ale aj u samotných účinkujúcich, a tak sa zrodila spolupráca DS Lúčik a dievčat z II. B SOŠP. Jej výsledkom bolo aj spoločné vynášanie Moreny 11. apríla –  ako by povedal Galanda: ... hrali svoju veľkú hru, hru mladosti a radosti, krásy tvorby. Kolegyniam a ich zverencom patrí veľká vďaka, a to aj v mene vedenia mesta a KŠaK.

 

Ďalším dôvodom na radosť  bola účasť našich študentiek, Marianny Hlavoňovej, Daši Vrabčekovej z III. B a Nikoly Bielikovej z II. C, na    regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína pod názvom Vajanského Martin, ktoré  sa konalo 5. 4. 2022 v Martine. V tento deň súťažili študenti III. a IV. kategórie.  Vo IV. kategórii Mariannka získala 2. miesto, Daška tretie a Čestné uznanie potešilo Nikolku. Všetky tri súťažili v prednese poézie.  Prvé miesto s priamym postupom do krajského kola, ktoré bude v máji, získala Nina Michalíková zo Spojenej školy  - z Gymnázia Mikuláša Galandu. Odbornú porotu zaujala nielen peknou recitáciou Hviezdoslava, ale aj kostýmom – krojom a  tiež ľudovým spevom na začiatku i na konci básne.  Bolo vidno, že Ninku pripravovala jej obľúbená pani učiteľka, vedúca DS Lúčik, Mgr. Gabriela Očkajová.

Potešilo ma, koľko máme v  okrese úžasných, talentovaných  detí a  pani učiteliek, rodičov, ktorí tento talent a nadšenie pre hovorené slovo v nich  podporujú. Za všetko hovoria aj výsledky I., II., III. kategórie:

 

Výsledky súťaže – okres Turčianske Teplice

 1. kategória prednesu poézie
   1. miesto/priamy postup: porota neudelila cenu
   2. miesto: Tatiana Džúrová, Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce
   3. miesto: porota neudelila cenu

 

 1. kategória prednesu prózy
   1. miesto/priamy postup: Nela Erteľová, ZŠ Slovenské Pravno
   2. miesto: Kristína Čepelová, Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce
   3. miesto: Timea Kmeťová, ZŠ Dubové
 • čestné uznania: Alexandra Ďurkovičová, Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce

 

 1. kategória prednesu poézie
 1. miesto/priamy postup: Nina Štancľová,Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce
 2. miesto: Ela Mária Hechelmann, Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce

 

 1. kategória prednesu prózy
 1. miesto/priamy postup: Lucia Tadlánková,Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce
 2. miesto: Barbora Beňová, Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce
 3. miesto: Richard Brugal, ZŠ Slovenské Pravno

 

 1. kategória prednesu poézie
 1. miesto/priamy postup: Janka Pálešová, Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce
 2. miesto: Jana Vráblová, Spojená škola ZŠ Jána Kollára
 3. miesto: Terézia Ondríková, Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce

 

 1. kategória prednesu prózy
 1. miesto/priamy postup:Alexandra Šuhajová, Spojená škola EP ZŠ Horné Rakovce
 2. miesto: Sofia Lichnerová, ZŠ Slovenské Pravno

 

Podľa slov odbornej poroty, väčšina tohtoročných výkonov mala vyššiu úroveň ako vlani, čím vlastne ocenila prácu pedagógov, rodičov, a to aj  napriek stále sťaženým podmienkam.

Vidieť odhodlanosť zarecitovať čo najlepšie, uspieť v silnej konkurencii, mi dodali vieru  v povolanie, ktoré robím.  Naučiť študentov, aby si uvedomili  svoju hodnotu, je asi to najťažšie. Na mojej strane, aj keď som to nedala znať, prevyšovali pocity trémy a zodpovednosti.  Všetci učitelia, ktorí chodia so žiakmi na súťaže, tieto stavy poznajú dokonale. Však sú to „naše deti – naša energia, čas“.. A čo je najdôležitejšie, dievčatá sa plánujú zúčastniť  aj o rok.... zase tá radosť, vďaka!

 

Do tretice prišla radosť z peknej  hodiny dejepisu. Úlohou žiačok II. D bolo napísať list historickej osobnosti,  a to  podľa vlastného výberu. Obdobie a spoločenská oblasť, v ktorých osobnosť pôsobila, neboli stanovené. Výsledkom bola pekná,  vtipná, ale aj smutná hodina, zostavená z krátkych študentských prác... vďaka aj za ňu!  Zopár listov ponúkam aj vám:

 

 

List Anne Frankovej

Ahoj, Anna.

Volám sa Vladimíra a pozdravujem Ťa zo Slovenska. Nechcem písať o tom, čo si si musela prežiť. Budem písať o dnešnom svete, o mojich pocitoch. Význam môjho mena je vládca mieru. V dnešnej dobe už nikto nevládne mieru. Iba vojne. Mier takmer nejestvuje, láska, tá sa vytráca. História sa opakuje. Sme tvorcami vlastného sveta, v ktorom by sme radi žili v mieri, ale ľudstvo sa nepoučilo ani po tvojej výpovedi z denníka, ktorého knižná podoba sa predáva v kníhkupectvách. Žiješ aj po smrti. Tvoj denník sa odhodlávam čítať. Som na druhom stupni strednej školy, kde sa učíme o druhej svetovej vojne, ale takéto čítanie je pre mňa veľmi ťažké. Pri čítaní by som si všetko predstavovala, prežívala s Tebou. Pri predstave 3. svetovej vojny, ku ktorej máme v tomto čase blízko, mi behá mráz po chrbte, môžeme už naozaj čakať čokoľvek. Možno niekto napíše denník tak, ako ty, o tom, čo zažíval. Každé storočie sa niečím zapísalo do histórie a Tvoji rodinní potomkovia sa o všetkom, aj o našom 21. storočí, budú určite učiť. Nechcem, aby si tam hore  bola smutná a strácala nádej v krajší život na Zemi. V podstate sa tu máme dobre. Ľudia, z ktorých ešte nevyprchala láska, pomáhajú druhým a oni sa odvďačujú úsmevom a pekným slovom, aj keď si nemusia vždy rozumieť.

Ide leto a ja verím v krajšie, slnkom zaliate zajtrajšky.

Zostávam s pozdravom

Vladka Brveníková, II. D

 

 

Vážený pán Victor Hugo!

Píše Vám unesená čitateľka Bedárov, ktorých myšlienky a idea sú všetkým, na čo dnešný svet tak často zabúda. Ak očakávate kritiku či apatiu voči Vášmu dielu, veľmi sa mýlite. Na toto Vaše majstrovské dielo negatívny postoj naozaj nemôžem zaujať. Označila by som sa ako čitateľka klasickej literatúry alebo ,,čítam povinnú literatúru lebo je superská!” Preto, podľa môjho názoru, väčšina mojich rovesníkov, až na výnimky, samozrejme, prichádza o veľa a možno občas stráca čas watpadovými knihami. Ozaj Watpad: aplikácia, kde môžete písať o hocičom, hocikom a bude to čítať hocikto a hocijako. Ak by fungovala vo Vašich rokoch, možno by ste písali o prehreškoch Ľudovíta Napoleona alebo iných hodnostárov.

Moja vďaka za veľkolepé dielo Bedári siaha k výšinám! Ako žena citu a zmyslu pre romantiku som sa doma na gauči rozplývala pri stretnutí Maria s Cossetou v záhrade. So súcitom a žiaľom som čítala Fantinine bolesti a biedy. Sebectvo a povrchnosť, podobné rodinke Thénardierovcov, sa, bohužiaľ, ešte stále vyskytuje medzi nami aj v 21. storočí. Och, a láska dvoch zaľúbených, ale aj tá otcovská láska. Wauwauwau!!! Mám, ale menšiu ,,vítku”- čítať o odtokoch a kanáloch, nie je záživné. Taktiež mám drobné priznanie. Nedočítala som Chrám Matky Božej, prepáčte. Verím, že niekedy v budúcich časoch sa tohto prehrešku zbavím.

A teraz o Vás. Ako sa Vám zhora díva na svet? Čo hovoríte na modernú Európu? Aké pocity prechovávate k Vášmu Francúzsku? Prajem Vám už len to najlepšie.

S úctou Zuzanka Celerínová, II. D

 

 

Dobrý deň, Leonardo!

Ako sa tam hore máte? Ja sa mám dobre. Vaše vynálezy a maľby sú dnes neoceniteľnými dielami. Boli ste  veľmi šikovný a zručný. Učia sa o Vás na školách. Niektorí umelci sa snažia tak jemne maľovať ako Vy. Aj ja sa snažím maľovať, ale moc sa mi to nedarí. Mnohé Vaše vynálezy sa postupom času zdokonaľovali.  Rada by som vedela, ako ste prišli na nápad vyrobiť lietadlo? Inšpiroval Vás k tomu let vtákov? V dnešnej dobe Vás všetci považujú za génia. Ako ste dokázali vyjadriť toľko tajomstiev vo Vašom obraze MonaLisa len cez pery tej dámy? Čo všetko ste tým chceli povedať? Čo Vás k tomu viedlo? Mám na Vás toľko otázok. Ale všetko treba brať s mierou. Verím, že sa raz stretneme a pomôžete mi nájsť na tie otázky odpovede.

S pozdravom,

Martina Jančeková II. D

 

 

Milý Adam František Kollár!

Rozhodla som sa napísať Ti  list, pretože som sa dopočula, že pochádzaš z moje dediny Terchová. Po Tebe je pomenovaná aj naša škola, kde som chodila. No veľa sa o Tebe nehovorí. Nenašla som informácie, kde v Terchovej si býval, a to je jedna z vecí, ktoré ma o Tebe zaujímajú. Ak by si mohol, napísal by si mi to? Veľmi sa mi páči, ako si na sebe pracoval a stal sa až poradcom Márie Terézie. Nie každý je taký vytrvalý. Dúfam, že aj ja to raz dotiahnem ďaleko a splním si svoje sny. A to je dnes jeden veľký problém u mladých ľudí. Nemajú často žiadne sny, a tak ich jediná zábava sú alkohol a cigarety. Samozrejme, sú tu aj takí, ktorí svoje sny majú, ale ja sa viac stretávam práve s tou prvou možnosťou. Tvoja knižnica je naozaj úžasná, pred pár rokmi som ju navštívila. Veľmi sa mi páčila, lebo ja knihy milujem. Určite ju ešte niekedy navštívim. V tvojej dobe bolo asi všetko jednoduchšie, ako je to teraz. Tri roky dozadu začala pandémia a je tu dodnes. Síce sa o nej teraz hovorí menej, ale aj tak nás obmedzuje v bežnom živote. Taktiež nedávno začala vojna. Dúfam, že čo najskôr skončí a my budeme môcť žiť tak, ako dovtedy, kým  sa nič z tohto, čo tu píšem, nestalo. Ale aby som nehovorila iba ja. Ako sa máš ty tam hore? Máte tam aj knižnicu? Dúfam, že sa raz tam hore stretneme a osobne porozprávame.

S pozdravom Tvoja obdivovateľka Sima  Ondrušová, II. D

 

 

Spracovala   PaedDr. Slávka Sudorová, SOŠP, predsedníčka KŠaK

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice