Deň Zeme - 22. apríl 2022

  Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!

  Ako to môžeme urobiť na SOŠP v Turčianskych Tepliciach?

  Všetci spoločne urobme pár užitočných zmien v našom každodennom školskom i súkromnom živote. V rámci projektu Zelená škola máme niekoľko splniteľných výziev, ktoré by sme mohli spoločným úsilím dosiahnuť, napr. obmedzenie používania plastov a elektro odpadu a ich správne triedenie, šetrenie vodou, nakupovanie lokálnych potravín, či zapojením sa do dobrovoľníckych činností.  

  A už sa nám niečo z toho podarilo! V piatok 22.04. 2022 sa naše žiačky a žiak z tried I.A, I.B, II.A, II.B a III.A s neskrývaným nadšením J chopili pracovného náradia a prispeli nielen k vyčisteniu areálu školy, ale aj k jeho skrášleniu so svojimi sprevádzajúcimi pedagógmi, za čo im skutočne ďakujem! Za pomoc pri organizácii úpravy okolia školy ďakujem vedeniu školy a pánovi školníkovi F. Čunderlíkovi. Tešíme sa na ďalšie dobrovoľnícke tímy – triedy, ktoré sa budú chcieť aktívne zapojiť v nasledujúcich dňoch.

 Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších! 

  LCHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice