Noc v škole

  Zažiť neobyčajný deň v škole musí byť zážitok, nemyslíte? Byť v škole nielen cez deň, ale aj v noci, preskúmať tmavé chodby, mĺkve triedy a zistiť, či po škole nechodí umrnčaná Myrta. Hry, zážitky, smiech, zábava, napätie, strach, tanec. Toto všetko museli dievčatá prekonať na noci v škole, ktoré zorganizovali členky školského parlamentu v noci z 28. na 29.4. 2022.Téma našej noci v škole bola Ralf, rozbi to! Táto rozprávka je plná rôznych hier, postavičiek od výmyslu sveta a pixelov. Žiačkam z tretích a štvrtých ročníkov sme chceli dopriať malý únik z každodennej reality a vstúpiť do sveta rozprávok. Ochranou pred všetkými strašidlami boli Mgr.Tomáš Urík a naša koordinátorka Mgr. Natália Zajacová. 

  Pred začatím večerného programu si členky parlamentu v popoludňajších hodinách pripravili základné stanovištia, a to telocvičňu, triedy, kde sa spalo a triedy, v ktorých sa konala nočná hra. Keďže téma podujatia bola Ralf, rozbi to, členky parlamentu sa poobliekali do kostýmov rozprávkových postavičiek Venellope, Ralfa, Super Mária a Pekmena. Začiatok celého dobrodružstva bol odštartovaný o 19:00 hodine, kedy sa žiačky zoskupili v 3.C aj so svojimi menovkami, ktoré si vyzdvihli hneď pred vstupom do triedy od členiek parlamentu Paulíny Vajdovej a Natálie Halúskovej. Otvorenie podujatia si pripravila koordinátorka ŠP Mgr. Natália Zajacová a jeho predsedníčka Patrícia Fidesová. Milo ich privítali a oboznámili so základnými informáciami a programom. Ako motiváciu sme si pre nich pripravili aktivitu, kde museli napísať na plagát svoje očakávania, ku ktorým sa na konci podujatia vrátili a vyhodnotili.

  Po úvodnej časti sme sa presunuli do telocvične, kde účastníčky čakala dôležitá úloha - zoznámiť sa a naučiť sa svoje mená. Túto úlohu splnili v zoznamovacích hrách. Musím ich pochváliť, pretože v tak krátkom čase sa naučiť toľko mien je naozaj náročné. Po zoznamovacích hrách boli dievčatá rozdelené podľa farieb menoviek do tímov a za úlohu dostali vyrobiť tímové vlajky a vymyslieť názov tímu. Zvládli to perfektne. Vymysleli originálne názvy, napr. Trávičkári, Šmolinky, Hviezdne krídla, alebo sa ich názov skladal z iniciálok ich mien. Kreativite sa medze nekladú. Toto bola tá menej náročná časť. Tá najťažšia bola predstaviť svoj tím pomocou vyrobených vlajok. Zistili sme, že dievčatám ide veľmi dobre improvizácia. Po týchto náročných výkonoch si zaslúžili malé občerstvenie, kakavko a sladké pečivo a krátky oddych. Keď  sme už všetky mali plné brušká, začala nočná výzva.

  Znova sme účastníčky zvolali do telocvične a tam sme im pustili upútavku z rozprávky Ralf, rozbi to, ktorú si pripravila technička Evka Zahaltanová. Predsedníčka Patrícia Fidesová ich uviedla do nočnej hry a vysvetlila im základné pravidlá. Preto, aby sme zachránili našu hru a našli hrdinov, sa naše hráčky nočnej hry opäť  rozdelili do tímov a museli splniť 6 úloh. Pred vstupom do hry museli zakričať dohodnuté heslo. Bez neho sa hra nemohla začať. Prekonávali svoje fyzické ale aj vedomostné schopnosti. Museli prejsť level, v ktorom buď skákali na pixely, alebo zdolávali prekážkovú dráhu pre hrdinky. Taktiež si vyskúšali presnosť v hre, kde hádzali loptičky do terča. Ukázali nám svoju rovnováhu a obratnosť, ktoré správny víťaz nočnej hry musí mať. Okrem svojich fyzických zdatností museli preukázať aj tie vedomostné. Čakal ich krátky kvíz z odborných predmetov. Z hláv sa im priam parilo. Ďalší level bol o ich pozornosti. Hádali názvy piesní z rozprávok. Takto sme zistili, kto pozorne pozerá rozprávky a kto nie. Na záver ich čakala disciplína, pri ktorej sa im mierne zatočila hlava. So zamotanou hlavou a popletenými nohami museli prejsť po rovnej čiare s knihou na hlave. Po toľkom strese a napätí sme ich uvoľnili tancom. Všetky sme tancovali, užívali sme si spoločný čas a celá výzva v škole skončila výstrelom konfiet. Nočná hra neskončila len tak. Za každú splnenú úlohu tímy získali body, ktoré sme spočítali, kým dievčatá súťažili, ktorá lepšie tancuje. Po ťažkých počtoch sme predsa určili výhercov. Hrdinami nočnej hry sa stal červený tím. Ich odmenou bola zlatá, sladká medaila, cukrovinky a diplom za 1. miesto v nočnej hre. Dievčatá si zaspievali svoju víťaznú pieseň od skupiny Queen. Každý hráč si predsa niečo zaslúži, a preto každý dostal diplom za zúčastnenie sa tohto podujatia. Po rozdávaní diplomov, fotení sa a radosti z prvého miesta, sa im na záver prihovorila pani profesorka Mgr. Natália Zajacová a predsedníčka Patrícia Fidesová, ktoré im poďakovali, že aj napriek ich povinnostiam, prišli zažiť niečo nové.

  Nastal čas na hygienu a príprav na spanie, ale účastníčky ešte čakala posledná úloha tohto večera. Napísať svoje pocity a dojmy z noci v škole. Plagát s ich spätnou väzbou sme potom zavesili na nástenku, aby si ho žiačky z nižších ročníkov mohli prečítať. Celé toto nočné dobrodružstvo ukončila pani profesorka Zajacová a predsedníčka Patrícia Fidesová sladkými slovami na dobrú noc. Počas ich posledných slov sa zrazu vo dverách objavila zvráskavená hlava, s veľkým krivým nosom a šatkou na hlave. Všetky sme lapali po dychu dovtedy, kým sme nezistili, že to je náš milý pán školník. Všetky sme ho pokarhali, prečo nám robí takéto stresy pred spaním, ale dievčatá si to užívali a dokonca si s ním spravili selfie.

  V mene celého školského parlamentu by som sa v prvom rade chcela poďakovať našim verným strážcom, pánovi profesorovi a pani profesorke, za ich ochotu a odvahu byť s nami hore celú noc. Taktiež ďakujeme všetkým žiačkam, ktoré sa zúčastnili  noci v škole. Nebola to ľahká noc a dúfame, že si to užili najviac, ako len vedeli. Týmto by som chcela vyzvať aj žiačky z nižších ročníkov, ak majú rady výzvy a dobrodružstvá, nech neváhajú a pridajú sa na cestu za záchranou našej hry v jej ďalšom pokračovaní v júni.

  Paulína Vajdová, medialistka ŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice