MDD V MŠ JAZERNICA

  Dňa 1.6. 2022  naša trieda 3.A  zrealizovala podujatie MDD v MŠ Jazernica. Úvod odštartovala spoločná hudobno-pohybová hra a potom sme pre deti pripravili zaujímavé stanovištia so športovými a súťaživými aktivitami. Taktiež si mohli niečo malé vyrobiť v tvorivej dielničke. Celý deň nás sprevádzali naši dvaja veselí maskoti včielka Maja a Vilko, ktorí chodili po stanovištiach, povzbudzovali a motivovali deti. Radosť v očiach detí bola znakom toho, že sa im pripravený program veľmi páčil. Záver sme opäť ukončili spoločným tancom a rozlúčili sme sa s dobrým pocitom krásne prežitého detského slnečného dňa, ktorý sme zrealizovali pod vedením Mgr. Hany Laurovej a Mgr. Vladimíry Borievkovej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice