Zmluvy a faktúry

    

     DOŠLÉ FAKTÚRY


     OBJEDNÁVKY

 

     ZMLUVY - SOŠP Turč. Teplice a Školská jedáleň     

               - rok 2021

              - rok 2020

              - rok 2019

              - rok 2018

              - rok 2017

              - rok 2016

              - rok 2015


     ZMLUVY - Školský internát pri SOŠP Turčianske Teplice

               - rok 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

              - rok 2016

              - rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice