Zábavná matematika v práci budúcich učiteliek

   Jednou z ciest ako umožniť žiakom zažiť radosť z myslenia, objavovania a riešenia problémov je hra alebo súťaž. Takáto predstava stála aj pri zrode najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Na Slovensku ich bolo 62 544.

   Zažiť pocit, že rovnaké úlohy riešia milióny žiakov na celom svete, mohli všetci žiaci – od prvákov až po maturantov. A súťažili aj tí naši. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 41 žiakov SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach.

   Úspešnými riešiteľkami boli žiačky Sabina Štetková (II. A), Michaela Mrázová (II. C), Terézia Hešková (III. C), Magdaléna Franková (III. C) a Viktória Capandová (IV. D). Najlepší percentil spomedzi úspešných riešiteľov dosiahla Terézia Hešková (III. C), ktorá sa umiestnila na 12. mieste.

   Žiadny riešiteľ neobišiel naprázdno – dostal diplom, darček a najmä benefit – cennú skúsenosť v riešení nových inšpiratívnych úloh.

   Zvedavosť a túžbu po informáciách podporila u našich dievčat aj celoslovenská vedomostná súťaž  Expert. Dievčatá mohli prejaviť svoju kreativitu v téme, ktorá ich baví. Úlohy boli pestré, zaujímavé a netradičné. Vedomostnú cestu absolvovalo 44 žiačok. Držiteľkami titulu Top Expert v téme Tajomstvá prírody boli Alexandra Marčičiaková (I. A), Nela Tencerová (I. B). Kristína Lipničanová (I. D) sa stala Top Expertom v obidvoch témach – Tajomstvá prírody a Mozgolamy. V téme Od Dunaja k Tatrám si výborne počínali a Top Expertom sa stali žiačky Kristína Danková (II. B) a Liwia Weronika Balut (II. C). Tímea Hujčáková (II. D) dokázala vhodne skombinovať športové poznatky s geografickými vedomosťami v témach Góly, body, sekundy a Od Dunaja k Tatrám, čím získala titul Top Expert.

   Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželám a verím, že budú príkladom aj pre ostatných, ktorí chcú šíriť dobré meno našej 150-ročnej oslávenkyne.

 

                                                                                                       Mgr. Alena Kamarýtová

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice