Dopravná súťaž „Bezpečne na ceste“ – dňa 09.06.2022 v MŠ Dolná Štubňa. Projektové vyučovanie praxe 3.B triedy

  Hoci deti smú na cestu len so sprievodom dospelých, bezpečnosť je základ. To sa snažia naučiť pani učiteľky deti v materských školách aj v Turčianskych Tepliciach a okolí. Pri tejto príležitosti Materská škola Dolná Štubňa zorganizovala dopravnú súťaž práve pre najmladších účastníkov cestnej premávky.

  Podujatie sa konalo dňa 9. júna 2022 v priestoroch tried tejto materskej školy a my, žiačky III.B triedy, sme dostali možnosť vypomôcť na jednotlivých stanovištiach súťaže a zhostili sme sa s radosťou tejto dôležitej úlohy. Deti z MŠ Školská, MŠ Horné Rakovce a MŠ Diviaky navštívili kamarátov v Dolnej Štubni v štvorčlenných družstvách v doobedňajších hodinách. Na úvod účastníkov privítala pani zástupkyňa Hrušková a do aktivít sme deti privítali veselým spevom ľudových piesní, ku ktorým sa mnoho šikovných detí pridalo. V momente, keď všetky zvedavé oči upútane sledovali, čo sa bude diať, naše spolužiačky vystúpili s krátkym divadelným predstavením: Bosorka Agáta a Červený panáčik. Prestavenie plné spevu, možných nástrah, prešibanej bosorky Agáty a pani opatrnosti stálo za to, keď sa deťom na tvárach objavili nevinné úsmevy. Neskôr sa predstavili drobné mažoretky s veselým tancom a farebnými pompónami a súťaž sa mohla začať. Súťažné tímy zo zúčastnených materských škôl šikovne plnili jedno stanovište za druhým. Drobcov sme previedli rozprávkami o semafore, prekážkovou dráhou na kolobežkách, ale i znalosťami dopravných značiek a pravidlami slušného správania na cestách. Za to, že dopravné situácie zvládali naozaj šikovne a hravo, dostali chutné občerstvenie a balík plný odmien. Pri vyhodnocovaní súťaže bol prítomný aj primátor mesta Turčianske Teplice pán Hús a každému účastníkovi súťaže odovzdal diplom. No najväčším zážitkom pre deti boli  páni policajti z mestskej polície.

  S deťmi sa nám pracovalo výborne a veľmi sme si tento deň užili. Vážime si, že sme mali možnosť ďalšej spolupráce v rámci projektového vyučovania praxe v MŠ. Veríme, že si malí cyklisti a chodci odnášajú z našich aktivít maximum a najmä príjemné spomienky. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia a spoluprácu!

  Alexandra Turoňová a Veronika Lajstríková, III.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice