III. A na týždennej praxi

   Pred dvoma týždňami, keď naše štvrtáčky vykonávali najťažšiu skúšku svojho života - tada maturitu, 40musím povedať, že to zvládli excelentne), sme my III.A trieda, boli vyslané pode vedením pani porfesorky Štefkovej a pána profesora Uríka na týždennú prax do materskej školy spestriť deťom pobyt vonku. Prvý deň bol trošku náročnejší, keďže sme boli pripravené učiť naše aktivity a v zápätí, ako sme tam prišli, sa to všetko zmenilo. Naše plány a aktivity na celý týždeň padli ako tyký domček z karát. Našťastie, sme konali veľmi rýchlo a rázne. Spolu s učiteľkami v materskej škole a našimi pedogógmi sme prišli na kompromis pre obe strany. 

  Takže v pondelok sme s deťmi kreslili pred škôlkou s kriedami veselé obrázky. V utorok sme súťažili s deťmi v triedach. Mali pripravených mnoho zaujímavých aktivít. Deti pri toľkých aktivitách nemali ani čas sa nudiť. V stredu sme to poriadne "roztočili" v našej školskej telocvični, kde pre deti boli proravené stanovištia a deti ich museli všetky absolvovať. Samozrejme, nechýbala hudba ani tanec. Vo štvrtok sme absolvovali hľadanie pokladu v parku, kde deti museli zbirať body, aby sa k pokladu dostali. 

   Takto v skratke prebiehala naša prax štyri dni  v MŠ Školská. Myslíme si, že sme si počas týchto dní okram únavy  a improvizácie odniesli aj niečo viac a tým je radosť z toho, čo robíme. Nemusíme za to ani nič dostať, úplne nám stačí, keď sa na tvárach detí objaví ten malý uškrnutý úsmev. Nemôžeme ani zabudnúť a nespomenúť našich dvoch pedagógov, ktorí to s nami zvládli. Zaslúžite si od nás veľké ĎAKUJEME  :)

   Vaša III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice