Zber plastových vrchnáčikov na SOŠP

  Už niekoľko rokov sa aj naša škola podieľa na pomoci detičkám s rodinami, ktoré sa kvôli svoju zdravotnému stavu ocitli v ťažkej životnej situácii. Tentokrát sme sa my, SOŠ pedagogická v Turčianskych Tepliciach, spoločne s Domovom sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach, Materskou školou Dolná Štubňa a pani Bronislavou Chmelíkovou spojili v jedno a poctivo zbierali štuplíky od PET fliaš. Našim hnacím motorom bol malý Maťko z Pekliny a jeho rodina. Maťko trpí DMO, spastickou kvadruparézou, oslabeným krčným pletencom, má zrastené prsty na pravej rúčke, vysoké pečeňové testy, z metabolickej stránky rozvrat vnútorného prostredia, znížený rastový hormón a zachádzanie pravého očka. I napriek týmto mnohým závažným diagnózam, je to veľký bojovník. V pomerne krátkom čase sa nám spoločne podarilo nazbierať 18 plných vriec vrchnáčikov, ktoré sme začiatkom mesiaca jún 2022 doviezli rodine malého Maťka. Jeho mamina, pani Gitka, nás privítala s otvorenou náručou. Ako sama hovorí: „Keď neprší, aspoň kvapká.“. Sme veľmi vďačné, že sme mohli stretnúť túto neskutočne pokornú a láskavú ženu, v ktorej sa ukrýva veľká sila a nádej a stráviť s ňou síce len krátky čas, no i ten nás presvedčil o tom, že jej patrí obrovský obdiv. S Maťkom sme sa síce nestretli, no držíme mu palce a posielame mu veľa síl a pozitívnej energie. Pri odchode nám pani Gitka venovala ručne robený prívesok s anjelikom a ruženec, pretože viera je silným pomocníkom, s ktorým to všetko s manželom a rodinou zvládajú. Štuplíky ďalej putujú do Zberných surovín v Žiline, za ktoré dostanú len malú sumu peňazí, ktorá aspoň kúsok pomôže.

  Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do zberu štuplíkov zapojili a prispeli aspoň kvapkou nádeje. Taktiež by sme sa chceli poďakovať tým, ktorí nám pomohli pri odvoze vrchnáčikov vo svojich autách do Pekliny. Dokázali, že ľudskosť a nezištná pomoc v nás sú a sú silnejšie, ako kedykoľvek predtým. My v našom školskom parlamente veríme, že sme Maťkovi a jeho rodine pomohli aspoň tak, ako sa nám dá a v našej pomoci budeme naďalej pokračovať. Prajeme im veľa ďalších síl, optimizmu, energie a lásky! Pre nás všetkých idú svojou vierou a odhodlaním obrovským príkladom!

  Alexandra Turoňová, medialistka ŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice