Noc v škole 2

Niektoré filmy majú pokračovanie, niekoľko častí. Ľuďom nestačí len jedna časť, lebo túžia dozvedieť sa viac. Práve kvôli tomu sa na našej škole uskutočnilo druhé nočné dobrodružstvo. Prekonali ho žiačky prvých, druhých a tretích ročníkov v dňoch 27.6. a 28.6. 2022. Nečakali sme tak veľký záujem, ale spomedzi toľkých záujemcov, bolo vyvolených len 24 dievčat a jeden chlapec Martin na zvládnutie nočnej výzvy, o ktorú sa postarali členky školského parlamentu. Účastníci podujatia znova unikli do sveta fantázie a hry. Čakala ich dlhá noc na záchranu našej hry. Témou noci v škole bol obľúbený "Ralf, rozbi to!". Pod dozorom našej pani koordinátorky Mgr. Zajacovej a jej pomocníka Mgr. Uríka sme si užívali večer v škole.

Po príprave všetkých tried na spanie, telocvične a stanovíšť na nočnú hru sa pomaly začalo naše nočné dobrodružstvo.Plní dobrej nálady a odhodlania sa naši účastníci začali v podvečerných hodinách schádzať v priestoroch školy. Po vyzdvihnutí menoviek sa zložili v 3.C triede, kde ich privítala koordinátorka Natália Zajacová. Predsedníčka parlamentu Patrícia Fidesová im priblížila program a vysvetlila ich prvú úlohu, ktorou bolo na postity napísať svoje očakávania a odprezentovať ich pred všetkými účastníkmi.

Každá časť filmu je niečím odlišná. Hercami, príbehom, zápletkou. Aj táto noc v škole bola iná. Nie len účastníkmi, ale aj hrami, disciplínami a aktivitami. Presunuli sme sa do telocvične, kde boli priprvené aktivity na zoznámenie. Hry sme spestrili aktivitou Stoličkový vláčik. Nebolo to ľahké. Niektorí hráči to síce nezvládali do konca a vzdali sa, ale mali v sebe dostatok energie, aby sa znovu pripojili a snažili sa najviac, ako len vedeli.

Ďalšie činnosti prebiehali ako na predošlej noci v škole. Po zoznamovacích hrách nasledovala tvorba tímových vlajok, kakao párty, pustenie upútavky k nočnej hre, vyhodnotenie tímových vlajok, nočná hra, vystrelenie víťazných konfiet a Just dance. Pri tvorbe tímových vlajok a názvov tímov boli dievčatá a chlapec opäť kreatívni. Názvy ako Sam3, Ohnivý pomaranč, CandyQueens a Pinkie Pies charakterizovali ich tímy. Obhajoba tímových vlajok bola tiež zaujímavá. Improvizácia im šla veľmi dobre.

Po krátkej prestávke na kakao a sladký závin sa s plnými bruškami a energiou pripravili na hlavnú časť večera, a to na nočnú hru. Prekonávali svoje vedomostné a aj fyzické schopnosti. Peskúšali si svoju presnosť, pozornosť a pamäť. Víťazmi nočnej hry sa stal ružový tím s počtom bodov 74. Na druhom mieste sa umiestnil žltý tím s počtom bodov 73,5. Na treťom mieste skončil zelený tím s počtom bodov 73. S rovnakým počtom bodov 72 sa na štvrtom mieste umiestnil červený a modrý tím. Všetci hráči boli úžasní a plní súťaživosti. Vôbec sa nevzdávali a bojovali o víťaztvo až do konca ako superhrdinovia.

Každý film má v sebe niečo neočakávané. Naša noc v škole tiež ukrývala tajomstvo. Žiačky si mysleli, že už boli v každej miestnosti na našej škole, ale je jedno miesto, kde sa nikto nedostane len tak ľahko. Miesto plné pavučín, prachu, tmy, zimy a ticha. To sú naše školské katakomby. Všetky účastníčky našich nocí v škole museli prejsť poslednou skúškou odvahy a prekonať samé seba. V ich očiach sme videli zvedavosť, strach, ba dokonca aj slzy. Na druhej, júnovej noci v škole sme vylepšili prehliadku katakomb strašidlami. Herecký výkon našich členiek školského parlamentu bol neskutočný. Z milých, prívetivých dievčat sa premenili na dych berúce strašidlá. Už len ich kostýmy boli strašidelné. Krik, opakované slová a dotyky v temnote katabomb vyvolávali hrôzu. Dokonca sa k našim strašidlám pripojil aj pán školník s jeho čertovským zvoncom a strašidelnou maskou ukrytý v starej skrini. Do katakomb sme vychádzali po skupinkách. Kým jedna skupina šla do katakomb, druhá bola v triede a predýchávala nazabudnuteľný zážitok. Tretia skupina bola v telocvični a nič netušiac sa radovala a tancovala Just dance. Každá skupina zostala uviaznutá v absolútnej tme katakomb a na vyslobodenie bolo potrebné prísť na správne heslo a poriadne nahlas ho zakričať. Tým heslom bol výraz „Next level". Pobyt v katakombách nám obohatil pán profesor Urík skutočným príbehom o učiteľoch a žiakoch z čias vojny.

Každý má rád šťastné konce. Naša nočná výzva sa uzavrela spätnou väzbou od účastníkov a milými slovami našej profesorky Natálie Zajacovej a predsedníčky Patrície Fidesovej. Dievčatám i Martinovi sa táto noc mimoriadne páčila a všetky svoje dojmy z nej zachytili na plagáte, ktorý sme ráno vyvesili na nástenke, ako upútavku na ďalšie podobné podujatia. Počula som, že si toto dobrodružstvo určite budú chcieť zopakovať, ale zaznelo aj to, že ich už neuvidíme ani len v škole kvôli strašidelným katakombám. Aj napriek pokročilej hodine a náročným aktivitám sa nikomu nechcelo ísť spať. Účastníci sa hrali spoločenské hry a užívali si posledné chvíle v škole pred letnými prázdninami.

Celý školský parlament dúfa, že si dievčatá a chlapec užili noc v škole a budeme rady, keď ju prídu znovu prežiť s novými aktivitami a samozrejme aj novou témou.

Veľká vďaka patrí našim verným strážcom pani profesorke Natálií Zajacovej a pánovi profesorovi Tomášovi Uríkovi, že zvládli byť s nami hore do neskorej noci. Ďakujeme našim účastníčkam, že si našli čas a zažili niečo nové v našej škole. Taktiež ďakujeme šikovným pomocníčkam pri príprave a aj priebehu tohto podujatia, pánovi školníkovi, ktorý spestril pobyt v katakombách, ako aj rodičom za finančný príspevok a vedeniu školy. My sa už teraz tešíme na nové nočné zážitky. Preto vyzývam všetky dievčatá, ktoré majú rady adrenalín, súťaže a sú odvážne, nech neváhajú a pridajú sa k nám prežiť ďalšiu nezabudnuteľnú noc v škole.

           Paulína Vajdová, medialistka ŠP

Pozrite si video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice