Privítanie školského roka 2022/2023

  Kto by to bol povedal, aby sa školský rok začal zábavou?! Študentky pomaly kráčali ku škole gaštanovou alejou, ktorou sa už ozývala hudba. Nový začiatok školského roka bol iný ako tie predošlé. Chladné septembrové ráno spríjemnili členky školského parlamentu pred školou stojacim študentkám veselými melódiami a spoločným tancom, čo prinieslo veľa smiechu a dobrej nálady. Ustráchané prváčky sa uvoľnili a dodali sme im odvahu pre dobrý štart do ich štvor-ročného dobrodružstva na našej škole. Veľa šťastia nám popriali v slávnostnom príhovore naša pani riaditeľka Ing. Katarína Hanková, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda ŽSK Ing. Milan Laurenčík a podpredsedníčka školského parlamentu Alžbeta Mészárošová.

  Po ukončení slávnostného otvorenia školského roka členky školského parlamentu požiadali žiačky prvého ročníka, aby zostali pred školou. Na vyrobené kvietky napísali triedy, žiačky podľa pripravených zoznamov roztriedili do ich nových tried a v sprievode ich triednych učiteliek prváčky odprevadili do ich kmeňových tried, kde im povedali pár motivačných slov.

  Tohoročným maturantkám držíme palce pri prípravách na maturitné skúšky. Je to ich posledný rok na škole a dúfame, že si ho užijú plným priehrštím so všetkým, čo prinesie.

  Čaká nás náročný rok plný prekvapení, zážitkov, radostí, ale i povinností a starostí. Netreba sa báť, ani sa hneď na začiatku vzdávať. Sme tu preto, aby sme sa stali perfektnými pani učiteľkami a ak aj nie pani učiteľkami, tak zrelými osobnosťami a musíme pre to urobiť všetko nevyhnutné.

  V mene celého školského parlamentu vám ešte raz prajeme veľa šťastia, úspechov a učiteľom dostatok trpezlivosti a pevné nervy.

  Paulína Vajdová, medialistka ŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice